Projekti v izvajanju

RESTAURA - Grad Rihemberk

Povzetek projekta:

 

logo SESTAVLJEN R

 

 

REVITALIZACIJA ZGODOVINSKIH STAVB S POMOČJO SHEM JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

 

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: maj 2019

Vrednost projekta: 2.086.281,50€

Delež sofinanciranja: 1.773.339,27€

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

V letu 2016 je Mestna občina Nova Gorica uspešno zaključila fazo prijave in bila vključena v evropski projekt RESTAURA – Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva (Revitalising Historic Buildings through Public-Private Partnership Schemes. Projekt se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja SREDNJA EVROPA 2014-2020 (Interreg CENTRAL EUROPE) in je v višini 85% sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je usmerjen k spodbujanju učinkovite rabe shem javno-zasebnega partnerstva pri obnovi in revitalizaciji dediščinskih stavb v srednjeevropskih državah. Mestna občina Nova Gorica se je projektu priključila z gradom Rihemberk, kulturnim spomenikom državnega pomena, kot ene od štirih pilotnih lokacij v Srednji Evropi, ki bodo podrobneje obravnavane.

V okviru projekta bodo pripravljene podlage in preverjena izhodišča, na osnovi katerih bo Mestna občina Nova Gorica, kot lastnica grajskega kompleksa, v nadaljevanju lahko pristopila k iskanju virov financiranja obnove gradu v okviru javno-zasebnega partnerstva. To predstavlja način sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri izvajanju in financiranju projektov pomembnih za širšo skupnost – kar obnova in revitalizacija kompleksa kot je Rihemberk nedvomno je. Pri tem lastništvo javnih dobrin, vključno s samimi nepremičninami, praviloma ostane javno.

Pri projektu RESTAURA v Sloveniji sodelujejo Mestna občina Nova Gorica, Fakulteta za poslovne vede ter Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Poleg slovenskih partnerjev so v projekt vključeni tudi partnerji s Poljske, Slovaške in Hrvaške – srednjeevropskih držav z velikim številom zgodovinskih stavb v slabem materialnem stanju, v katerih je uporaba shem javno-zasebnega partnerstva pri financiranju obnov zaradi različnih razlogov še slabo razvita.

Ob omejenih javnih proračunih je mehanizem javno-zasebnega partnerstva eden od možnih načinov ohranjanja slovenske ter širše srednjeevropske stavbne dediščine in njenega aktivnejšega vključevanja v gospodarski razvoj območji.

Mestna občina Nova Gorica projekt izvaja vzporedno z drugimi projekti, s katerimi želi izboljšati materialno stanje gradu Rihemberk, zagotoviti osnovno varnost kulturnega spomenika in njegovih obiskovalcev ter ga ponovno odpreti za javnost.

Proračun Mestne občine Nova Gorica znotraj projekta znaša 204.960,00 EUR, od tega je 174.216,00 EUR financirano s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner:

Miasto Nowi Dwór Mazowiecki (Poljska)

Vodja projekta:

Bartosz Budny

Vodja projekta na Mestni občini Nova Gorica:

Nataša Kolenc

Partnerji:

Instytut partnerstwa publiczno-prywatnego (Poljska) • Fundacja Ochrony krajobrazu (Poljska) • Institut za razvoj međunarodne odnose (Hrvaška) • Agentúra pre rozvoj Gemera (Slovaška) • Mestna občina Nova Gorica (Slovenija) • Fakulteteta za poslovne vede (Slovenija) • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Slovenija) • Grad Buzet (Hrvaška) Mesto Hnúšt'a (Slovaška)

Več o projektu RESTAURA na  www.interreg-central.eu/restaura.

Povezave: 

- projekt RESTAURA v oddaji RTVSLO PRAVA IDEJA! (EU sredstva za ohranitev kulturne dediščine) https://www.rtvslo.si/pravaideja/novica/1189

- povzetek ankete o stanju na področju javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji leta 2016

REZULTATI Anketa_Povzetek SLO_Krat.pdf

- povezava do novic o proejktu RESTAURA

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html

 

Foto: Leo Caharija

~2777647 Pogled Fasada

Logo PODPROGRAM

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino