Projekti v izvajanju

NEKTEO - Trajnostna energija za občine

Povzetek projekta:

Razvoj čezmejnih orodij za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v javni upravi.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2020

Vrednost projekta: Vrednost celotnega projekta: 1.515.100,70 EUR ; delež MONG v projektu 199.938,00 EUR

Delež sofinanciranja: 85 % EU sredstva, 15 % lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Izboljšali bomo čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo na energetskem področju in prispevali k doseganju ciljev za zaščito podnebja. V štirih delovnih paketih bomo razvili orodja, ki bodo prispevala k naslednjim rezultatom:

· usposabljanje najmanj 34 za energijo odgovornih oseb na izbranih občinskih upravah upravičenega območja,

· osveščanje, izmenjava izkušenj, dobrih praks in znanj z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v javnih stavbah,

· čezmejna mreža 55 energetsko vzorčnih točk (prikaz primerov praks),

· čezmejni potujoči NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti,

· dvojezični izobraževalni programi o energetski učinkovitosti za ciljne skupine z vključitvijo 34 pilotnih občin,

· jezikovni tečaji,

· vizualizirano spremljanje energije v 24 pilotnih javnih poslopjih (8 v MONG), ki uporabniku neposredno zagotavljajo povratne informacije o dejanski porabi energije ter s tem dvigujejo motiviranost za varčevanje z energijo,

· spletno orodje, ki ponuja različne možnosti spremljanja in usmerjanja ravnanja posameznika (izračunava dosežene energetske prihranke, zmanjšanje izpustov CO2 itd.)

· razvoj načrtov za energetsko učinkovitost,

· čezmejni natečaji iz energetske učinkovitosti v kategorijah občina, občinski objekt in posameznik.

Pričakujemo, da bo skozi projektne aktivnosti vključenih več kot 1.000 javnih uslužbencev, ki bodo prispevali k projektnemu cilju 5 % manjše porabe energije glede na izhodišče 2016. Trajnost rezultatov projekta bomo zagotavljali predvsem skozi usposobljenost pristojnih občinskih javnih uslužbencev oz. za energijo odgovornih oseb, osveščenih uporabnikov, prebivalstva in drugih deležnikov v pilotnih občinah.

 

Vodilni partner: Dežela Koroška

Partnerji: Mestna občina Nova Gorica, Občina Celovec, GOLEA in Razvojna agencija SORA

 

 

 

interreg_si-at_sl115

NEKTEO_Logo_V3


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino