Projekti v izvajanju

NETWORLD - Mreženje in ohranjanje multikulturne dediščine prve svetovne vojne v Podonavju

Povzetek projekta:

Ohranjanje in promocija dediščine 1. svetovne vojne

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2019

Vrednost projekta: 70.000€

Delež sofinanciranja: 85% EU sredstva, 15% lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Posoški razvojni center je vodilni partner projekta Networld v okviru evropskega programa Interreg Podonavje 2014–2020. V projektu sodeluje 13 projektnih in 11 pridruženih partnerjev iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Romunije, Slovaške in Italije.

Cilj projekta je priprava strategije razvoja kulturnega turizma 1. svetovne vojne, ki vključuje tudi promocijo blagovne znamke Pot miru na območju programa, ob tem pa si bodo partnerji z različnimi aktivnostmi in dogodki prizadevali vzbuditi zanimanje za izročilo prve svetovne vojne, predvsem pri mladih, projekt pa predvideva tudi urejanje posameznih obeležij.

Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta izdelala izvedbeni projekt za info center in dve tematski pešpoti na Sabotinu. S pridobljeno dokumentacijo bomo lahko kandidirali za evropska sredstva, s katerimi nameravamo na Sabotinu postaviti sodobno in inovativno referenčno točko dediščine Soške fronte od Alp do Jadrana. Poleg tega bomo v projektu izvedli pilotno investicijo v eni izmed znamenitih kavern na Sabotinu ter sodelovali pri organizaciji prireditev in s promocijskimi aktivnostmi.

logo


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino