Projekti v izvajanju

INNO-WISEs - Socialno podjetništvo

Povzetek projekta:

Projekt INNO-WISEs (Tehnologije, kompetence in socialne inovacije za socialno podjetništvo) je namenjen podpori subjektov socialne ekonomije: pripravi strategij in akcijskega načrta za dvig tehnoloških in upravljavskih kompetenc, razvoju in pilotni izvedbi inovativne tehnološke platforme s podpornimi orodji ter izvedbi usposabljanj za dvig tehnoloških in upravljavskih kompetenc. Financira se iz transnacionalnega evropskega programa Interreg Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje držav srednje Evrope.

Več o projektu: INNO-WISEs_Predstavitev projekta.pdf

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 30.06.2020

Vrednost projekta: 2.309.368,00 EUR (za MONG 95.318,00 EUR)

Delež sofinanciranja: 85 % EU sredstva, 15 % lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Načrtovani rezultati projekta INNO-WISEs so:

  1. Skupna regionalna strategija za dolgoročno podporo pridobivanja tehnoloških in upravljavskih spretnosti malih in srednje velikih socialnih podjetij.
  2. Strategija razvoja IKT aplikacij in arhitekture.
  3. Strategija za izboljšanje upravljavskih kompetenc socialnih podjetij.
  4. Akcijski načrt za razvoj tehnoloških in upravljavskih kompetenc socialnih podjetij.
  5. Inovativna tehnološka platforma, ki nudi upravljavska in tehnična orodja za socialna podjetja.
  6. Pilotna aplikacija in predstavitev uporabe inovacijskih tehnologij sektorju socialnega podjetništva.
  7. Usposabljanje socialnih podjetij s področja tehnoloških in upravljavskih kompetenc.

Partnerstvo projekta je sestavljeno iz 12 partnerjev iz 5 držav. Vodilni partner je Fondazione Politecnico di Milano.

Vodilni partner
1 - Fondazione Politecnico di Milano

Partnerji:
2 – Gruppo Cooperativo CGM
3 – Provincia autonoma di Trento
4 – ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje
5 – Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
6 – Mestna občina Nova Gorica
7 – ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota
8 – ACT Grupa
9 – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
10 – Međimurska županija
11 – Stowarzysze nie Współpracy Regionalnej
12 – European Network of Social Integration Enterprises

Spletna stran projekta: 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/INNO-WISEs.html

Facebook: 

https://www.facebook.com/INNOWISEs/?rc=p

 

INNO-WISEsINNO-WISEs1

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino