Projekti v izvajanju

Obnova vodnega vira v Ravnici

Povzetek projekta:

Mestna občina Nova Gorica je obnovila vodni vir s koriti, periščem in kalom v Ravnici.  

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 9.5.2018

Vrednost projekta: 83.000€

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Prvo korito ob izvirku je kamnito, po ustnem izročilu naj bi bilo narejeno leta 1865. Drugi dve koriti sta betonski, zgrajeni med prvo svetovno vojno. Voda se iz izvirka pretaka preko korit in se nato izliva v kal. Na tretjem koritu so vgrajeni tudi betonski perivniki in odlagalna površina za perilo. Nad koriti je spominska plošča z napisom v Madžarščini, ki so jo postavili Huzarji.

V okviru izvedbe se je obnovilo in ohranilo elemente kulturne dediščine, hkrati pa se je zasnova približala uporabnikom in jim ponuditi prijeten in zanimiv prostor. Pomembno vodilo je bila didaktična uporaba ureditve, ki bo otrokom in ostalim lahko prikazala življenje in uporabo kala in korit nekoč. Kal pa je pomemben tudi iz biološkega vidika, saj je kot ekosistem zelo pomemben za mnogo vrst dvoživk in ostale favne in flore.

Prvo korito ob izvirku je kamnito in najstarejše. Po ustnem izročilu naj bi bilo narejeno leta 1865. Korito je dobro ohranjeno in je bilo deležno le čiščenja z odstranitvijo mahu in sanacije razpok. Naslednji dve koriti sta betonski, zgrajeni med prvo svetovno vojno. Betonske površine so bile očiščene vseh bioloških kolonizacij. Tretje korito ima vgrajene perivnike, za njim se pa nahaja odlagalna površina, ki je prav tako bila sanirana. Ob zadnje korito oziroma perivnik je bila umeščena silhueta perice. Vse silhuete, ki predstavljajo didaktične elemente so  iz kortena. Iz tretjega korita do kala je bil izdelan tudi kamnit odtok oziroma mulda iz kamnitih, klesanih skrl položenih v sloj betona.

Poseben element obravnavanega območja je nedvomno kal. Kot specifičen ekosistem je zelo občutljiv na spremembe in posege. Kal se je očistilo, odstranilo grmičevje in ostalo vegetacijo.

Prav tako so bile očiščene in splanirane brežine kala. Vse brežine so zatravljene z izjemo jugozahodne ki je tlakovana s skrlami položenimi v zemljino. Dno kala se je očistilo, planum pa utrdil in zavaljal. Bentonitna polst je bila položena na pripravljeno podlago, ki se zaključi z manjšim jarkom nekoliko nad gladino vode. Iztok iz kala se je uredilo in očistilo moteče vegetacije.

Ureditev predstavlja več kot le obnovo kulturne dediščine – obiskovalcem je ponujen zelen, miren in predvsem poučen prostor. Šege in navade so na sodoben način, ki ne krni kulturno-zgodovinske pričevalnosti, predstavljeni in približani tudi najmlajšim. Poudarek je na didaktični predstavitvi življenja in uporabe kala in korit nekoč.

ZGODOVINSKI ORIS KALA V RAVNICI

Na Primorskem je bila do izgradnje vodovoda oskrba z vodo, ki so jo potrebovali za kuhanje, pitje, umivanje, pranje, napajanje živine, zalivanje vrtov ali gašenje požarov, vezana na njeno zbiranje. V ta namen so zgradili vodnjake z t. i. živo vodo ali pa so v njih zbirali kapnico. Vodna zajetja so preuredili v napajalna korita, perišča, zbiralnike in cisterne, naravne kotanje pa so izkoristili tako, da so jih preuredili v kale. Vanje se je stekala deževnica ali izvirska voda. Kotanjo so z ene ali več strani obzidali, dno pa utrdili z ilovico, ki je postalo s teptanjem živine neprepustno. Kali so se na ta način tudi vzdrževali. Po opustitvi živinoreje je kale pričela zaraščati vegetacija.

V Ravnici in njeni bližnji okolici se nahaja več tipov vodnih zajetij. V Bekah stoji kal, kjer voda nikoli ne presahne, na Močilah je betonski zbiralnik vode, v zaselku Pri peči je izvir, kjer se nahajata kamniti vodnjak in kal, Na vodi stojijo eno kamnito in dve betonski koriti ter kal. Za potrebe vojske je bilo ob izviru V borštu pod Škabrijelom narejeno še eno korito, za potrebe furmanov pa so med gradnjo ceste Gorica–Lokve v letih 1854–1858 ob cesti postavili kamnito korito, leta 1917 pa še dve betonski koriti. V sami vasi Ravnica je še nekaj ohranjenih vodnjakov. Izjemna skrb za vodo, ki priča o dediščini načina življenja iz 19. in začetka 20. st., je izpostavljena na lokaciji Na vodi, kjer vode nikoli ne zmanjka. Izvir Na vodi predstavlja dragocen dokument časa, prostora in gospodarstva vasi. Po ustnem izročilu so leta 1865 izvir izpod skale najprej zajezili in postavili kamnito korito. Med prvo svetovno vojno, o čemer priča nad izvirom vklesana spominska plošča, pa so madžarski vojaki Hazarji za potrebe vojske izvir preuredili. Leta 1926 so tu Ravničani postavili še dve betonski koriti – prvo za napajanje živine, drugo pa predstavlja perišče (perilnik za pranje in odlaganje perila ter pripomočkov za pranje). Odvečna voda se iz izvira Na vodi steka v bližnjo naravno kotanjo nepravilne ovalne oblike.

20180509_13102420180509_13115020180509_131418

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino