Projekti v izvajanju

VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

Povzetek projekta:

Projekt VISFRIM ima za cilj vzpostaviti učinkovito obvladovaje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in funkcionalnih orodij za izvajanje načrtov zmanjševanja obstoječe poplavne ogroženosti in njihovo naknadno posodabljanje do leta 2021, kot to določa Poplavna direktiva 2007/60/CE.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 31.12.2021

Vrednost projekta: 2.940.441,15 EUR

Delež sofinanciranja: 2.499.374,96 EUR

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta izvedla investicijo v ureditev struge Vipave na odseku med cestnim in železniškim mostom v Prvačini ter nadvišanje obstoječega protipoplavnega nasipa, ki se nahaja na desnem bregu reke Vipave, z namenom zagotoviti bližnjim stanovanjskim in gospodarskim objektom ustrezno poplavno varnost. Gre za enega izmed ukrepov, namenjenih zaščiti naselja Prvačina pred visokimi vodami Vipave.

Partnerji: Autorita di bacino distrettuale delle Alpi orientali; Citta metropolitana di Venezia; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Regione del Veneto; Ministrstvo za okolje in prostor RS; ARSO; Občina Miren-Kostanjevica; MONG; Občina Postojna; Občina Šempeter-Vrtojba; Občina Vipava.


Spletna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/visfrim


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino