Projekti v izvajanju

PLANOTA: kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti

Povzetek projekta:

Projekt vzpostavitve turističnega produkta "Kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti".

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 30.4.2020

Vrednost projekta: 72.185,00 EUR

Delež sofinanciranja: 44.849,68 EUR

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Ključne aktivnosti operacije:

- Vzpostaviti dolgoročno razvojno partnerstvo na področju kolesarskega turizma za območje Planote z vzpostavitvijo konzorcija med različnimi deležniki.

- Izboljšati turistično ponudbo na področju kolesarjenja na Planoti s pripravo skupnega turističnega kolesarskega produkta. 

- Vzpostaviti Svet turističnih deležnikov na Planoti, ki bo deloval kot konzorcij med različnimi deležniki/organizacijami, katere delujejo na področju turizma na Banjški in Trnovski Planoti.

- Izdelati celovit kolesarski turistični produkt za celoto Banjško in Trnovsko Planoto.

Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta kupila 10 električnih koles, ki jih bodo različni turistični ponudniki na Trnovski in Banjški planoti ponujali zainteresiranim obiskovalcem. V okviru marketinške strategije bodo oblikovani turistični produkti oziroma kolesarske trase, ki bodo obiskovalce vodile mimo turističnih atrakcij in turističnih ponudnikov. Marketinška strategija bo tudi pokazala kako in kje ciljno nagovarjali potencialne obiskovalce oziroma turiste, ki bi želeli svoj prosti čas preživeti aktivno in v naravi.

GLAVNI CILJI OPERACIJE SO:

- Vzpostaviti dolgoročno razvojno partnerstvo na področju kolesarskega turizma za območje Planote z vzpostavitvijo konzorcija med različnimi deležniki.

- Izboljšati turistično ponudbo na področju kolesarjenja na Planoti s pripravo skupnega turističnega kolesarskega produkta. 

Vodilni partner:

Ustanova Fundacija BIT Planota

Partnerji:  

Zavod Turistično središče Planota

Gostilna s prenočišči Martina Gorjan Sulič s.p.

Dejan Strgar - dopolnilna dejavnost na kmetiji

Mestna občina Nova Gorica

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

logotip EKSRP - LEADER barvniLAS_v_objemu_sonca_logo_okt_018-03

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino