Projekti v izvajanju

SEE ME IN - Socialno podjetništvo - spodbujanje zaposlovanja in vključevanja migrantov v lokalno okolje

Povzetek projekta:

Cilj projekta SEE ME IN je okrepiti vključevanje migrantov v okolju Srednje Evrope (v nadaljevanju regija) s krepitvijo njihovega podjetja v finančno varno in neodvisno podjetje.

SEE_ME_IN_RGB

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 28.02.2022

Vrednost projekta: 2.126.065,14 EUR (za MONG 104.954,50 EUR)

Delež sofinanciranja: 85 % EU sredstva (Program Interreg Centralna Evropa), 15 % lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Podjetništvo je močno gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest:

- ustvarja nova podjetja in delovna mesta,

- odpira nove trge in

- spodbuja nova znanja in spretnosti.

Cilj projekta je podpreti okolje, ki bo primerno za vse oblike podjetništva priseljencev, kjer lahko podjetja dobijo vso potrebno podporo v obliki storitev s ciljem narediti regijo gospodarsko močnejšo in bolj kohezivno.

Znotraj regije predstavljajo migranti/priseljenci, predvsem v urbanem okolju, pomemben skupino podjetnikov, vendar se soočajo s številnimi pravnimi, kulturnimi in jezikovnimi ovirami. Le-te je treba v celoti rešiti, da bi lahko dosegli enakost med podjetniki.

Namen projekta je:

  • povečati podjetništvo priseljencev,
  • spodbujati medsebojno učenje in izmenjavo,
  • spodbujati socialno kohezijo.

Za dosego zastavljenih ciljev je je potrebno:

  • narediti analizo trenutnega stanja, povečanje znanja o podjetništvu priseljencev, ki zajema; seznanitev z že obstoječimi podjetij, analiza potreb po usposabljanju in sposobnosti mreženja ter integracija,
  • ustvariti okolje, v katerem so lahko podjetja priseljencev produktivna in rastejo,
  • izvesti pilotni projekt za testiranje "Cloud Hub" za podporo podjetjem priseljencev,
  • podpora razvoju B2B med podjetniki priseljencev in na novo ustanovljenih podjetji, s pomočjo organizacije dogodkov »ena na ena« in digitalnemu učenju. Glavni rezultat SEE ME IN je ustvariti okolje socialne kohezije, ki skupaj s podjetniškim izobraževanjem pomaga ljudem razvijati veščine, znanje, in odnos, potreben za dosego ciljev in delitev družbenih in poslovnih potreb mesta.

Vodilni partner:

1 – Fondazione Politecnico di Milano (IT)

Partnerji projekta:

2 - Gruppo Cooperativo CGM (IT)

3 - Občina Milan (IT)

4 - Fakulteta za Uporabne Družbene Študije v Novi Gorici (SI)

5 - ACT Grupa (HR)

6 - Združenje Socialna ekonomija Slovenije so.p. (SI)

7 - IFKA Neprofitna organizacija za industrijski razvoj (HU)

8 - Mestna občina Nova Gorica (SI)

9 - Gospodarska zbornica Budimpešta (HU)

10 - Aiforia GmbH (DE)

Pridruženi partnerji:

11 - Fundacija Etimos (IT)

12 - European Network of Social Integration Enterprises (BE)

13 - DIESIS (BE)

14 - Nesta Italia (IT)

 

Spletna stran:  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SEE-ME-IN-.html

Facebook: https://www.facebook.com/interregseemein

Instagram: @interregCE


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino