Projekti v izvajanju

Urejanje kolesarske povezave v solkanskem športnem parku

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: maj 2022

Vrednost projekta: 600.000 €

Delež sofinanciranja: 23 % (Eko sklad - Slovenski okoljski javni sklad)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Projekt predvideva novogradnjo povezovalne kolesarske poti v Solkanskem športnem parku, in sicer navezavo nove brvi na levem in desnem bregu Soče. Predvideva se ureditev enotno oblikovane in zvezne kolesarske povezave na vznožju Sabotina med obstoječo kolesarsko potjo Solkan-Plave in brvjo čez reko Sočo, vključno z navezavo na kolesarsko pot Peuma-Gorica preko dvolastniškega mejnega prehoda Šmaver. Na levem bregu pa varne navezave brvi na cesto, ki vodi proti kajak centru.   

 

Osnovni namen investicijskega projekta je ureditev povezane, varne, udobne, privlačne in kolesarjem prijazne infrastrukture ter zagotovitev večje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, predvsem kolesarjev, zmanjšanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje ter vzpodbujanje trajnostne mobilnosti, predvsem pa uporabe koles. Z izvedbo projekta se bo prispevalo k razvoju trajnostne mobilnosti, ki daje v ospredje človeka, ter s tem izboljšanje kakovosti njegovega bivanjskega okolja. S tem se bo zagotovilo primerno infrastrukturo za trajnostno mobilnost in njeno uporabnost ter tudi možnost izbire trajnejših oblik prevoza na območju.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino