Projekti v izvajanju

Projekt KUJ.ME - obnova objekta v Lokovcu

Povzetek projekta:

logoti-las

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: november 2021

Vrednost projekta: 251.855 €

Delež sofinanciranja: 36 % (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

V letu 2017 je bil projekt KUJ.ME: center tehniške dediščine v Lokovcu prijavljen na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen projekta je zagotovitev prostorskih možnosti za izvajanje aktivnosti na podeželju različnih društev in posameznih ciljnih skupin na podeželju ter s tem delno prispevati k ohranjanju poseljenosti hribovsko-višinskega območja Mestne občine Nova Gorica. Namen operacije je razviti, vzpostaviti in zagotoviti trajno delovanje Centra tehniške dediščine KUJ.ME kot inovativne platforme, ki bo spodbudila potenciale za razvoj novih storitev in dvig kakovosti življenja prebivalcev. 

Cilj projekta je tako obnova objekta stare osnovne šole v Spodnjem Lokovcu ter ureditev lokacije za izvajanje različnih aktivnosti.

 

Vodilni partner: Mestna občina Nova Gorica


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino