Projekti v izvajanju

Ureditev igrišča in parkirišča pri Osnovni šoli Branik - projektna dokumentacija IZP

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: november 2021

Vrednost projekta: 9.991,80 EUR z DDV

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Osnovna šola Branik ima za potrebe izvajanja športne vzgoje majhno igrišče, brez ustrezne infrastrukture in opreme. Površin, primernih za prostočasne dejavnosti, kot so rekreativni odmor, sprostitvena dejavnost in dejavnosti podaljšanega bivanja, šola nima. Poleg tega se zaposleni in starši, ki otroke pripeljejo v vrtec oziroma šolo, srečujejo s problematiko parkiranja, saj so kapacitete parkirišč premajhne. Zemljišče ob obstoječem igrišču je za širitev neustrezno, zato se predlaga ureditev na parceli 4637 in 4634/3 obe k.o. Branik. Osnovna šola bi z ureditvijo pridobila ustrezne športne površine za izvajanje pouka športne vzgoje ter prostočasnih dejavnosti, istočasno pa bi se zagotovilo ustrezno število parkirnih mest za potrebe šolskih delavcev.

Namen naročila projektne dokumentacije IZP  je poiskati cenovno čim bolj ugodno rešitev za celostno ureditev prostora, ki bo upoštevala želje in potrebe uporabnikov ter hkrati omogočala funkcionalno in prijetno okolje.

Namen naročila projektne dokumentacije IZP je ureditev parkirišča, športnega igrišča in dostopnih poti tako, da bo celostna ureditev skladna z vsemi predpisi, športna površina pa bo primerna za izvajanje šolskih in prostočasnih dejavnosti.

Pripravljena je idejna zasnova, ki jo usklajujemo s končnim uporabnikom. 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino