Projekti v izvajanju

Postavitev začasnih bivalnikov Centra za obravnavo zasvojenosti in ureditev območja pred njim - projektna dokumentacija IZP

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: november 2021

Vrednost projekta: 17.324,00 EUR z DDV

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Pomankanje kapacitet, nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih programov so razlogi za širitev Centra za obravnavo zasvojenosti. Na trenutni lokaciji je želja obstoječe prostore nadgraditi z novimi kontejnerji za potrebe bivanja in drugih dejavnosti, ki jih center nudi. Tako bi uporabnikom nudili osnovno varnost in možnost aktivnejšega urejanja zasvojenosti in posameznikove socialno ekonomske situacije.

Namen investicije je poiskati cenovno čim bolj ugodno rešitev za ureditev centra z bivalnimi kontejnerji, ki bo upoštevala želje uporabnikov in zaposlenih ter hkrati omogočala funkcionalno in prijetno okolje.

Namen naročila projektne dokumentacije IZP je poiskati primerno rešitev za postavitev začasnih bivalnikov ter ureditev dostopne poti in parkirišča tako, da bo kompleks skladen z vsemi predpisi in primeren za nemoteno delovanje Centra za obravnavo zasvojenosti. Poleg zavetišča za brezdomce je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica možna vzpostavitev Ambulante Centra za zdravljenje zasvojenosti.

Pripravljena je idejna zasnova, ki jo usklajujemo s končnim uporabnikom.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino