Projekti v izvajanju

Dnevni center za starejše občane - Projektna dokumentacija DGD in PZI

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: december 2021 PZI

Vrednost projekta: Projektiranje 45.872,00 EUR z DDV

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Izdelana je bila projektna dokumentacija DGD in v mesecu juliju 2021 pridobljeno gradbeno dovoljenje. V sodelovanju s Stanovanjskim skladom Mestne občine Nova Gorica in Domom upokojencev Nova Gorica smo izpeljali prijavo na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo. Rezultate razpisa pričakujemo v sredini oktobra 2021.

Gradbeni poseg je rekonstrukcija in dozidava. Stavbo se rekonstruira v celoti, prizida se stopnišče, vhodno partijo za urejen dostop invalidov in dvigalo, mansardni del se zviša v polno etažo. Gre za klasično stanovanjsko gradnjo ob hkratni uporabi načel trajnostne gradnje in univerzalne gradnje. Do priklopa na javno kanalizacijo se uporablja mala komunalna čistilna naprava. Uredi se zelene površine in vrtno uto.

Dnevni center (v nadaljnjem besedilu: DC) bo zagotavljal dnevno varstvo, druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem starostnikom. Programu DC se lahko ločeno in neodvisno pridružujejo tudi druge javne vsebine namenjene medgeneracijskim aktivnostim.

V nadstropju se z nadstropno nadzidavo uredi tri stanovanja (dve garsonjeri in eno petsobno stanovanje) in tako omogoči bivanje šestim osebam. 

 

Vodilni partnerji:

  • Dom upokojencev Nova Gorica
  • Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica

 

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino