Projekti v izvajanju

Ureditev Infoteke Natura 2000 v gradu Rihemberk - projekt GREVISLIN

Povzetek projekta:

grevislin

 

del projekta:

Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah (akronim GREVISLIN)

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: februar 2022

Vrednost projekta: 260.000 EUR z DDV

Delež sofinanciranja: 85% upravičenih stroškov, izvajano iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020 (Interreg SLO-ITA), sofinanciranega s strani EU

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

 

Glavni splošni cilj projekta GREVISLIN je razvijati trajnostno celostno kohezivno čezmejno območje, krepiti ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj.

Mestna občina Nova Gorica bo s svojimi pilotnimi aktivnostmi v okviru projekta pripomogla k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja narave ter pomenu zaščitenih območji v okviru Nature 2000.

Infoteka Natura 2000 bo urejena v gradu Rihemberk, kulturnem spomeniku državnega pomena, ki je hkrati pomembna lokacija varovane narave in sestavni del območij Natura 2000. Infoteka bo služila kot informacijsko-interpretacijska točke za obiskovalce gradu in obiskovalce naravnega okolja v njegovi okolici. Skozi vsebino Infoteke Grad Rihemberk se na zanimiv način prepletajo naravoslovne in naravovarstvene vsebine ter izjemna kulturna dediščina gradu.

Infoteka je zasnovana v vhodnem poslopju gradu in pripadajočem stolpu, ob glavnem vhodu v grajski kompleks. Sprejemni prostor za obiskovalce in osrednji razstavni prostor sta locirana v I. nadstropju, pomožni prostori ter sanitarije so locirani v I. in II. nadstropju.

Na omenjenih površinah bo omogočeno spoznavanje Nature 2000 in specifik zavarovane lokacije gradu Rihemberk preko razstav, didaktičnih pripomočkov, manjših delavnic in podobnih vsebin. Omenjenim načinom interpretacije vsebine bo prilagojena oprema obravnavanih prostorov.

Ključne aktivnosti vključujejo načrtovanje gradbeno-obrtniških in konservatorsko-restavratorskih del, pripravo scenarija predstavitev in zbiranje/priprava predstavljenega besedilnega in slikovnega gradiva, načrtovanje opreme in grafične podobe Infoteke, načrtovanje digitalnih predstavitvenih vsebin ter izdelava vsega navedenega, z namestitvijo v predvidenih prostorih.

Bistven del aktivnosti je tudi postavitev male čistilne naprave in vzpostavitev delovanja osnovne infrastrukture na gradu Rihemberk (kanalizacija, vodovod, elektrika, telekomunikacijske povezave), vključno z zagotovitvijo sanitarij za obiskovalce gradu.

 

Vodilni partner:

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

 

Slika2  

Prikaz ureditve osrednjega razstavnega prostora Infoteke 2000 Grad Rihemberk (avtor: SI arhitektura, Sonja Ifko s.p.).

Slika3

Vhodno poslopje gradu s stolpom, osrednji prostori Infoteke so v I. nadstropju stavbe (foto Mateja Pelikan).


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino