Projekti v izvajanju

Nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin

Povzetek projekta:

Nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin za potrebe izvajanja javnega gasilske službe Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - GASILSKA ENOTA NOVA GORICA.

Status projekta: v izvajanju

Vrednost projekta: 741.559,19 EUR z DDV

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

 

Namen projekta je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča smotrno reševanje in gašenje. Za dosego namena projekta je predvidena nabava gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin za potrebe izvajanja javne gasilske službe Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost–GASILSKA ENOTA NOVA GORICA.

Mestna občina Nova Gorica je poleg Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren–Kostanjevica, Občine Renče–Vogrsko in Občine Šempeter–Vrtojba in Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost–GASILSKA ENOTA NOVA GORICA sofinancerka projekta.

Mestna občina Nova Gorica se je skupaj z Gasilsko enoto Nova Gorica uspešno prijavila na javni poziv Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščitno in reševanje za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin v letu 2020 ter s strani Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje prejela Sklep o sofinanciranju le-tega v višini 276.000,00 EUR.

Za financiranje ne-sofinanciranega deleža so Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren–Kostanjevica, Občina Renče–Vogrsko, Občina Šempeter–Vrtojba ter Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost–GASILSKA ENOTA NOVA GORICA v letu 2020 sklenili Sporazum o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višini, katerega je predvidena ocenjena vrednost nakupa znašala 700.000,00 EUR z DDV.

V septembru 2020 je bil sklenjen Aneks št. 1 k Sporazumu o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin, s katerim so se zagotovila sredstev proračunih občin sofinancerk ter se jo pooblastilo Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost–GASILSKA ENOTA NOVA GORICA za izvedbo javnega naročila in podpisa pogodbe o dobavi z izbranim dobaviteljem.

V novembru 2020 je bila sklenjena z Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje Pogodba o sofinanciranju gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višini v višini 276.000,00 EUR.

V aprilu 2021 je bil sklenjen Aneks št. 2 k Sporazumu o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanje in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin z namenom določitve točne vrednosti avto lestve, točne finančne konstrukcije in načina plačila. Točna finančna konstrukcija znaša:

 

Mestna občina Nova Gorica

180.000,00 EUR

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

276.000,00 EUR

Občina Brda

14.762,50 EUR

Občina Kanal ob Soči

15.407,50 EUR

Občina Miren-Kostanjevica

12.357,50 EUR

Občina Renče-Vogrsko

10.952,50 EUR

Občina Šempeter-Vrtojba

16.520,00 EUR

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost-GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

215.559,19 EUR

SKUPAJ:

741.559,19 EUR

 

Trenutno se projekt nahaja v fazi izdelave gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin pri izbranem dobavitelju podjetju Rosenbauer, proizvodnja in trgovina za gasilsko dejavnost, d.o.o. Ljutomerska cesta 6, 9250 Gornja Radgona.

 

Vodilni partner: MESTNA OBČINA NOVA GORICA

 

Partnerji:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

Občina Brda

Občina Kanal ob Soči

Občina Miren-Kostanjevica

Občina Renče-Vogrsko

Občina Šempeter-Vrtojba

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

 

Slika1

Slika je simbolična

 

Tehnični podatki:

Vozilo bo izvedeno na podvozju Mercedes Benz Econic 1835 L s pogonom 4x2, medosne razdalje 4.500 mm. Moč motorja bo 260 kW (354 KM) z navorom 1400 Nm. Največja dovoljena skupna masa vozila bo 18 ton.

Reševalna višina bo 32 metrov, horizontalni doseg prazne košare pa 23 metrov.

Celotni operativni čas, ki vključuje stabilizacijo vozila, rotacijo 90°, premik košare iz voznega položaja do najvišje točke reševanja v delovnem položaju je krajša od 90 sekund.

Lestev bo sestavljena iz petih delov – t.i. lestvenikov, od katerih je zgornji s pregibnim delom. Na koncu pregibnega dela je nameščena košara, katera bo imela električno izvlekljiv podest. Le ta omogoča lažje vstopanje v košar.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino