Projekti v izvajanju

Evropska prihodnost je naša prihodnost (Evropa za državljane)

Povzetek projekta:

Mestna občina Nova Gorica skupaj s 4 projektnimi partnerji iz Bolgarije, Italije in Portugalske sodeluje v projektu “European future is our future”, ki je bil odobren v okviru programa Evropa za državljane. Glavni cilj programa je prispevati k razumevanju EU, njene zgodovine in raznolikosti, spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.

Projekt, ki traja 24 mesecev, sodi v Sklop 2 omenjenega programa (Demokratično delovanje in državljanska udeležba) in zajema ukrep “Mreže mest”.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: marec 2022

Vrednost projekta: 98.280,00 EUR

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Slika1eu

Na splošno o ukrepu Mreže mest:

»Evropska komisija podpira razvoj mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in težijo k čim večjemu učinku programa. Mrežno povezovanje med občinami pa je ključnega pomena za omogočanje izmenjave dobrih praks, ki se vežejo na vprašanja skupnega interesa.

Od mrež se pričakuje, da bodo:

  • povezovale vrsto dejavnosti o temi ali temah skupnega interesa, ki se bodo obravnavale v okviru ciljev ali letnih prednostnih nalog programa;
  • imele opredeljene ciljne skupine, za katere so izbrane teme posebno pomembne in ki bodo vključevale člane skupnosti, dejavne na zadevnem področju;
  • podlaga za prihodnje pobude in delovanje med vključenimi mesti v zvezi z obravnavanimi vprašanji ali morebitnimi drugimi vprašanji skupnega interesa.«

 

SPECIFIČNI CILJI PROJEKTA “EUROPEAN FUTURE IS OUR FUTURE”

  • Širjenje sodelovanja, prizadevanje za bolj trajnostno sodelovanje s širjenjem že nastalih mrež mest.
  • Sodelovanje na način kulturnih izmenjav, izmenjave idej, dobrih praks v lokalni samoupravi.
  • Spodbujanje državljanske udeležbe, še zlasti mladih, v procesu oblikovanja politik na lokalnem nivoju ter ravni EU.

 

TEMATIKE, KI SE OBRAVNAVAJO V OKVIRU PROJEKTA

  • Evrokepticizem ter njegova vloga za prihodnost EU;
  • Evropa in mladi;
  • Lokalne oblasti ter njihova vloga pri zagotavljanju enakih možnosti za svoje državljane EU: podoba evropskega v očeh neevropejcev;
  • Evropa bližje nam – kulturne izmenjave.

 

POTEK PROJEKTA

Za dosego omenjenih specifičnih ciljev se bo v sklopu projekta zvrstilo 5 večdnevnih dogodkov, na katerih se bo razpravljalo o različnih zgoraj omenjenih tematikah.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino