Projekti v izvajanju

Projekt SECAP

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: marec 2022

Vrednost projekta: 63.875,00 EUR

Delež sofinanciranja: 54.293,75 EUR

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

 

Projekt SECAP je del programa Interreg Slovenija-Italija. Partner projekta – Zavod GOLEA v sklopu projekta za Mestno občino Nova Gorica, ki je pridružen partner, izdeluje t. i. Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP). Namen dokumenta je izboljšanje energetskega načrtovanja z osredotočenjem na energetsko varčevanje, obnovljive vire, zmanjšanje emisij CO2 in na omilitvene ukrepe, ki so povezani s podnebnimi spremembami.

 

 

Članki:

Zmanjšajmo emisije CO2

Stanje rabe energije in onesnaženosti v Mestni občini Nova Gorica

Temperature ozračja se dvigujejo

Vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo ter možnosti prilagajanja

Gozdovi in podnebne spremembe v Mestni občini Nova Gorica

Kako bodo podnebne spremembe vplivale na turizem v občini Nova Gorica

Podnebne spremembe in  zdravje v Mestni občini Nova Gorica

Vpliv podnebnih sprememb na vodne vire ter možnosti prilagajanja

 

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino