Drugo srečanje partnerjev projekta Urbinat v Sofiji

29.01.2019

Predstavniki Mestne občine Nova Gorica so se minuli teden mudili na drugem srečanju parterjev projekta Urbinat, ki je tokrat potekalo v Sofiji, enemu od treh vodilnih mest v projektu. Namen srečanja je bila medsebojna seznanitev s potekom projektnih aktivnostih, z doseženimi rezultati in načrtovanimi novimi aktivnostmi.

Poudarek projekta, ki sodi v program Horizont 2020, je na inovacijah in raziskovanju, kar pomeni, da je proces, ki vodi do končnega rezultata, za naše mesto mogoče celo pomembnejši od samega cilja. Po petih letih raziskovanja, delavnic, zbiranja podatkov in dela na terenu bomo imeli na voljo idejno zasnovo za sonaravno oblikovanje skupnega prostora ob Kornu.

Projektne aktivnosti predvidevajo tudi iskanje rešitev skupaj z javnostjo, čemur daje Mestna občina Nova Gorica velik pomen. Cilj je oblikovati zelen javni prostor, ki bo zasnovan ob upoštevanju naravnih procesov in dobrega počutja prebivalcev. Obenem gre za proces, s katerim želimo javnost spodbuditi, da zelen javni prostor začuti kot svojega, ga spoštuje in z njim odgovorno ravna.

V Sofiji smo se dodobra seznanili z novimi pristopi vključevanja javnosti ter iskanja naravnih rešitev. Tretje projektno srečanje bo v juliju, do takrat pa nas čaka zbiranje kazalnikov, ki nam bodo omogočili optimalno umestitev sonaravnih rešitev v naš prostor.

 

IMG_20190123_114454 IMG_20190125_162434

 

IMG_20190124_192117 IMG_20190124_192051


Nazaj seznam novic | Nazaj na projekt