Gradnja brvi čez Sočo - Projekt "Čezmejni park Isonzo–Soča" Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Cilj projekta je ohraniti in ovrednotiti naravno in kulturno dediščino čezmejnega območja ob reki Soči, da se poveča privlačnost območja za turizem in rekreacijo.

Kaj smo predvideli v projektu?
S projektom si prizadevamo okrepiti promocijo in prebivalcem izboljšati dostopnost čezmejnega območja občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba, po katerem teče reka Soča ter spodbujati trajnostno mobilnost. Namen projekta je tudi povečati privlačnost našega območja kot turistične destinacije.
V okviru projekta je predvidena izgradnja čezmejne mreže kolesarskih in peš poti, ki bodo oblikovale čezmejni urbani park. Z izgradnjo infrastrukture za rekreacijo pa bo območje pridobilo na privlačnosti kot turistična destinacija, z oblikovanjem ustrezno prepoznavne blagovne znamke pa bomo v komunikaciji lahko prestregli več obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev.
Do leta 2021 se bodo izvedla večja infrastrukturna dela, s katerimi se bo izboljšala uporabnost ozemlja ter se povečala njegova privlačnost za prebivalce in turiste.

KAKO NAPREDUJEMO?

DELA

1. sklop Infrastrukturna dela v rekreacijskem parku v Vrtojbi
Razpis je bil objavljen novembra 2018. 
Začetek del: do februarja 2019
Trajanje delovišča: 6 mesecev

2. sklop Brv čez Sočo pri Solkanu in povezovalna kolesarska steza do obstoječe kolesarske poti Solkan - Plave
Razpis bo objevljen v decembru 2018.
Začetek del: do februarja 2019
Trajanje gradbišča: 1 leto.

3. sklop Izgradnja kolesarske in peš poti ob meji - Trg Evrope
Javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije bo objavljen v letu 2018
Odobritev projekta za izvedbo del: november 2019
Začetek del: april 2020
Zaključek del: december 2020

4. sklop. Izgradnja kolesarskih in peš poti ob Soči od ulice Scogli do Pevmskega parka in Stražišča ter diagonalno od Pevmskega parka do ulice San Gabriele (Škabrijelove ulice)
Javni razpis za idelavo projektne dokumentacije bo objavljen v letu 2018
Odobritev projekta za izvedbo del: november 2019
Začetek del: april 2020. Zaključek del: december 2020

Več o sklopih 

Strateški načrt za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka Isonzo — Soča

Projekt CTN Isonzo-Soča

Strateški načrt za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča zajema celovito analizo čezmejnega območja EZTS GO in opredeljuje njegove ključne turistične potenciale. Načrt predvideva povečanje števila obiskovalcev na našem območju s popestritvijo turistične ponudbe predvsem na področju kulinarike in kolesarjenja. Poleg tega predlaga, da bi se v prihodnosti ustvaril kolesarski Ring (prstan), ki ne bi bil le turistična atrakcija, temveč bi ga prebivalci uporabljali tudi kot "kolesarsko obvoznico" za vsakdanje premike. 
Strategija upošteva ekonomske, okoljske, infrastrukturne, transportne, kulturne, zgodovinske in družbene vidike, saj je bil načrt pripravljen na osnovi posvetovanj z vrsto različnih deležnikov na terenu - univerze, gostinski ponudniki, okoljevarstvena in kulturna društva, če navedemo le nekatere skupine.

Priprava strateškega načrta za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka Isonzo — Soča Poročilo A – Analize (37MB) Poročilo B - Predlog umestitve v prostor (16MB)


Nazaj na projekt