Zaključeni projekti

LAS v objemu sonca – projekti EKSRP

Evropski projekt

EU projekti (čezmejni in mednarodni projekti)

Evropski projekt

Družbene dejavnosti (sociala, kultura, izobraževanje, šport)

EU projekti (čezmejni in mednarodni projekti)

Gospodarstvo (podjetništvo, turizem, kmetijstvo)

Infrastruktura in promet

Okolje in prostor

Leto posvečamo

Informacije o projektih:
Urad direktorja
tel. (05) 33 50 121
e-pošta:

Lokacije projektov: