Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Vrtca Nova Gorica

DATUM OBJAVE 03. avgust 2018
VIR Mestna občina Nova Gorica

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Nova Gorica, dne 7.6.2018, Svet zavoda Vrtca Nova Gorica, Kidričeva ul. 34c, 5000 Nova Gorica

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1.11.2018.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku – obe potrdili v skladu s 107. a členom ZOFVI ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite do 14.8.2018 v zaprti ovojnici, na naslov:

SVET ZAVODA Vrtca Nova Gorica,
Kidričeva ul. 34c,
5000 Nova Gorica,

z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ”.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

Razpis za ravnatelja Vrtca Nova Gorica.pdf

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti