Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti za leto 2004

DATUM OBJAVE 13. februar 2004
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za družbene dejavnosti

Mestna občina Nova Gorica objavlja


J A V N I R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2004


Razpis se nanaša na sofinanciranje programov:

1. MLADINSKE DEJAVNOSTI
2. SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE
3. SAMOSTOJNIH NOSILCEV S PODROČJA KULTURE
4. HUMANITARNIH IN SOCIALNIH DEJAVNOSTI


l. Predmet javnega razpisa so programi v Mestni občini Nova Gorica za leto 2004 iz
navedenih področij in sicer:

Pod 1 - MLADINSKA DEJAVNOST
- programi, ki jih izvajajo mladi in so izraz kreativnosti ter zadovoljevanja interesov mladih,
- programi organizacij, društev in drugih, ki se ukvarjajo z mladinsko problematiko,
- prireditve večjega obsega, namenjene mladim.

Pod 2 - SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE
Krajše oblike dodatnega strokovnega izobraževanja, za katere je izražen interes ustanove:
- za delavce v javnih zavodih s sedežem v Mestni občini Nova Gorica,
- za učence, dijake in študente s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica.

Pod 3 - SAMOSTOJNI NOSILCI S PODROČJA KULTURE
- programi samostojnih kulturnih delavcev, društev, organizacij ter drugih pravnih oseb, ki opravljajo
dejavnost s področja kulture in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica oziroma preko Zveze kulturnih društev Nova Gorica.

Pod 4 - HUMANITARNE IN SOCIALNE DEJAVNOSTI
- za programe namenjene odpravljanju socialnih stisk, svetovanju, pomoči in samopomoči,
- za programe, ki omogočajo vključitev osebam z dolgotrajnimi težavami v telesnem in duševnem zdravju.

ll. Na razpis se lahko prijavijo:
- izvajalci programov oziroma prosilci, ki imajo stalno bivališče oz. sedež v Mestni občini Nova Gorica, za programe izvedene v Mestni občini Nova Gorica,
- izvajalci programov, ki imajo zagotovljeno soudeležbo drugih financerjev,
- posamezniki ali neformalne avtorske skupine preko društev ali neprofitnih organizacij, ki vsebinsko sodijo v razpisana področja.

lll. Prijava mora vsebovati naslednje podatke:
- predstavitev vlagatelja z opisom dosedanjega dela, točnim nazivom, naslovom, davčno številko, transakcijskim računom
- podatke o registraciji,
- predstavitev prijavljenega programa oziroma projekta,
- predračun programa oziroma projekta s specifikacijo stroškov,
- strukturo financiranja programa oziroma projekta z navedbo proračunskih in izvenproračunskih sredstev,
- višino zaprošenih sredstev,
- rok izvedbe programa.

Pri programih pod 2 pa še:
- mnenje ustanove, ki je zainteresirana za izobraževanje,
- podatke ustanove, kamor bodo nakazana sredstva (naslov, davčna številka in transakcijski račun)
- pri vlogah za delavce javnih zavodov tudi kolki upravne takse.

lV. Rok za predložitev prijav:
Pod 1, 3, 4: 5.3.2004
Pod 2: razpis je odprt do porabe sredstev.

V. Način prijave:
Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali oddati v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica s pripisom: javni razpis 2004 – družbene dejavnosti.

Vl. Izid razpisa:
Pod 1, 3 ,4: prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh od zaključka razpisa.
Pod 2: v 30 dneh od oddaje vloge.

VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo prijavnice:
Prijavnice za programe pod 1 in 3 so od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljive na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si in v času uradnih ur v tajništvu Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (tel. 05 335 0 161), kjer zainteresirani dobijo tudi dodatne informacije v zvezi z razpisom.

VlII. Merila za izbor programov:
- realnost, uporabnost in izvedljivost,
- pričakovani rezultati,
- reference prijavitelja,
- redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do Mestne občine Nova Gorica,
- ugoden odmev preteklih programov s strani strokovne in zainteresirane javnosti.

IX. Višina razpisanih sredstev je:
Pod 1 - 14.500.000 SIT
Pod 2 - 7.000.000 SIT
Pod 3 - 4.000.000 SIT
Pod 4 - 14.300.000 SIT.

Nepravočasno prispelih prijav ne bomo obravnavali.

razpisni obrazec kultura 04.doc

prijavnica 2004-mladina.doc
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti