Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov

DATUM OBJAVE 24. oktober 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg E. Kardelja 1
Nova Gorica

na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja (Uradne objave, št. 15/00) objavlja


JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV IN ŠTUDENTOV


I. Razpisane so :
- 2 štipendiji za dijake srednjega izobraževanja in
- 2 štipendiji za študente dodiplomskega in podiplomskega študija.

II. Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- so dosegli javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh šolskih letih,
- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica,
- niso v delovnem razmerju in ne v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, nimajo druge štipendije ali drugih virov dohodkov, niso pridobili posojila za študij iz 58. Člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.


III. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu DZS 1,51 mora vlagatelj priložiti:

- dokazilo o vpisu v šolsko oziroma študijsko leto 2003/2004,
- dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
- dokazila o posebni nadarjenosti,
- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
- potrdilo o stalnem prebivališču,
- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da kandidat ni v evidenci brezposelnih oseb in izjavo o neprejemanju druge štipendije oziroma posojila za študij,- izjavo, da prijavljeni kandidat ni samozaposlena oseba in ni lastnik oziroma solastnik družbe,
- potrdilo o zavrnitvi vloge za kadrovsko (v kolikor je bila razpisana) in republiško štipendijo.

Kandidati za dodelitev štipendij za nadarjene dokazujejo posebno nadarjenost s priznanji, nagradami ali potrdili o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, kritikami in recenzijami dosežkov na področju umetnosti ali s priporočili ustanove.

IV. Prijave z vsemi potebnimi dokazili oddajte osebno ali pošljite na naslov:

Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Rok za oddajo vlog je od 5.9. do 22.9.2003. Vloge morajo prispeti najkasneje do 22.9.2003 do 14. ure v zaprti ovojnici z oznako Prošnja za štipendijo – “ne odpiraj”.

Obravnavane bodo le popolne in v roku prispele vloge. O izpolnjevanju pogojev za pridobitev štipendije odloča Odbor za kulturo, šolstvo in šport.

Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z boljšim učnim uspehom in z nižjim dohodkom na družinskega člana.

V. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Nova Gorica kot štipenditorjem in
štipendistom, se opredelijo s pisno pogodbo o štipendiranju.
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti