Odobren kohezijski projekt Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava«.

datum: 15.11.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

Na Mestni občini Nova Gorica smo se razveselili novice, da je odobren kohezijski projekt Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava«. Mestna občina Nova Gorica v njem sodeluje kot partnerica. Projekt med drugim predvideva izgradnjo brvi čez reko Vipavo ter v sodelovanju z vsemi občinami ob Vipavi ureditev krožne tematske poti. Glavnina projekta se nanaša na naravovarstvene vsebine. Projekt bo prejel finančno podporo Evropske unije, njegova vrednost pa znaša 3,3 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

Več: www.natura2000.si/index.php?id=87&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=730&tx_ttnews%5BbackPid%5D=50