Na srečanju s športnimi društvi predstavili novosti Zakona o športu na področju sofinanciranja športnih programov

datum: 12.01.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

V letu 2017 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel nov Zakon o športu, ki prinaša mnoge novosti, tudi na področju sofinanciranja programov športa na lokalni ravni. Mestna občina Nova Gorica je na njegovi podlagi že sprejela nov odlok, ki obravnava sofinanciranje programov športa. Z namenom, da bi spremembe, ki jih novi odlok prinaša, predstavili čim širšemu krogu občanov, je Športna zveza Nova Gorica organizirala v ponedeljek, 8. januarja 2018, v Mladinskem centru Nova Gorica srečanje s športnimi društvi, ki delujejo na področju Mestne občine Nova Gorica. Sestanka sta se udeležila tudi vodja Oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksida in višji svetovalec Robert Cencič, ki sta predstavnikom športnih društev podrobneje predstavila bistvene spremembe na področju sofinanciranja športnih programov.

Dodatne informacije:
Robert Cencič, 05 335 03 53,