Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

datum: 01.02.2018

kategorija: Ali ste vedeli?

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 30. januarja 2018 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Cilj je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, a zanj ni dovolj zanimanja, ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Podelilo se bo 1000 štipendij. Štipendija znaša 100 EUR mesečno za celotno obdobje izobraževanje.

V razpisu za šolsko leto 2018/2019 bodo imeli možnost pridobitve štipendije bodoči dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 prvič vpisani v 1. letnik sledečih izobraževalnih programov in bodo s tem pridobili poklic z višjo izobrazbo od že pridobljene, kot so poklici:
1.      kamnosek
2.      mehatronik operater
3.      izdelovalec kovinskih konstrukcij
4.      inštalater strojnih inštalacij
5.      oblikovalec kovin orodjar
6.      elektrikar
7.      avtokaroserist
8.      pek
9.      slaščičar
10.    mesar
11.    tapetnik
12.    mizar
13.    zidar
14.    tesar
15.    klepar-krovec
16.    izvajalec suhomontažne gradnje
17.    slikopleskar-črkoslikar
18.    pečar– polagalec keramičnih oblog
19.    gozdar
20.    dimnikar
21.    steklar

Dvojezični izobraževalni programi:
22.    ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
23.    mehatronik operater (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
24.    strojni tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
25.    kemijski tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Poklici so zapisani v nevtralni obliki in so mišljeni za oba spola.

Pomembne informacije:
-       prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
-       ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
-       dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
-       v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Vloge se vložijo v papirni obliki na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP« najprej 15. junija 2018 do najkasneje 20. septembra 2018.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.

Plakat-30.1.2018.pdf

Letak za učence_2018-2019.pdf

 

logo