Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo izvedbenega načrta zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice Sežana

datum: 07.03.2018

kategorija: Javno naročilo

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo izvedbenega načrta zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice Sežana

Rok za oddajo ponudbe : 14.3.2018, do 14h

Razpisna dokumentacija


Projektna naloga