Javni razpis za subvencioniranje delodajalcev za zaposlovanje mladih na področju kulture

datum: 25.05.2018

kategorija: Ali ste vedeli?

V Uradnem listu (Ur. l.  št. 35/18) je v okviru v okviru izbora operacij "Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«:  objavljen

 

JAVNI RAZPIS za SUBVENCIONIRANJE DELODAJALCEV za zaposlovanje mladih NA PODROČJU KULTURE  " SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE"

 

Subvencija 5.000,00 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne in zahodne Slovenije.

Za najmanj 9 mesecev za polni delovni čas oz. sorazmerno več v primeru zaposlitve za krajši delovni čas (glejte razpis 3. poglavje, točka 3.1).  

Javni razpis za leto 2018 je odprt do 6. 7. 2018.

Na javnem razpisu je v letošnjem letu na voljo  je na voljo še 165.000,00 EUR.

Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%), preostali del sredstev pa je zagotovljen iz slovenskega proračuna.

 

Na kratko o razpisu

Prijavo na javni razpis lahko oddate delodajalci iz vse Slovenije (pravne osebe), ki imate svojo dejavnost registrirano v eni izmed specifičnih dejavnosti (glejte razpis 5. poglavje, točka 5.1, prvi pogoj).  

Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev mladih od 15. do 29. leta, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni ali zahodni kohezijski regiji, so najmanj 1 mesec prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in se ne izobražujejo ali usposabljajo iz naslova javnih sredstev.

Letos bomo tako na JSKD podelili še 33 subvencij in na ta način skupaj z vami omogočili zaposlitev 33 mladim brezposelnim za najmanj 9 mesecev.

Zaposlitev je lahko sklenjena za polni ali krajši delovni čas, od tega je odvisno trajanje zaposlitve (glejte razpis 3. poglavje, točka 3.1).  

 

Razpis je objavljen na http://www.jskd.si/financiranje/ess/2018b/razpis_subvencije_2018.htm


Kdo se lahko prijavi?

Prijavite se lahko potencialni delodajalci, ki ste najmanj 1 leto registrirani za opravljanje dejavnosti v Sloveniji na sledečih področjih (prednost delodajalci do dejavnosti S94):

R90       Kulturne in razvedrilne dejavnosti

R90.01  Umetniško uprizarjanje

R90.02  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

R90.03  Umetniško ustvarjanje

R90.04  Obratovanje objektov za kulturne prireditve

R91       Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

R91.01  Dejavnost knjižnic in arhivov

R91.02  Dejavnost muzejev

R91.03  Varstvo kulturne dediščine

R93.2    Druge dejavnosti za prosti čas

S94       Dejavnost članskih organizacij

N82.30  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

N82.9    Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje

O84.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih  storitev, razen obvezne socialne varnosti

O84.11  Splošna dejavnost javne uprave

P85       Izobraževanje

P85.1    Predšolska vzgoja

P85.2    Osnovnošolsko izobraževanje

P85.3    Srednješolsko izobraževanje

P85.32  Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

P85.42  Višješolsko in visokošolsko izobraževanje

P85.52  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

 

Predložite lahko  eno ali več ponudb odvisno od števila že zaposlenih delavcev.  


Postopek prijave

1. Pred oddajo PRIJAVE  na javni razpis morate kot  potencialni delodajalec pri Zavodu za zaposlovanje objaviti prosto delovno mesto. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1. Pri tem je priporočljivo, da pri objavi delovnega mesta navedete razvezni pogoj (5.3. točka iz javnega razpisa).

2. Na javni razpis se prijavite tako, da pošljete PRIJAVO skladno z 22. poglavjem razpisa (točka 22.1.)

Rok prijave je : 6. 7. 2017.