Za večjo varnost v prihajajočem novem šolskem letu 2018/19 – preventivni nasveti PU Nova Gorica

datum: 24.08.2018

kategorija: Ali ste vedeli?

V nadaljevanju objavljamo obvestilo za javnost s preventivnimi nasveti Policijske uprave
Nova   Gorica   ob  prihajajočem  začetku  novega  šolskega  leta  2018/19.
Zagotavljanje   varnosti   otrok   v   prvih   septembrskih   dneh  je  ena
najpomembnejših   nalog  Policije.  V  skladu  z  usmeritvami  na  področju
zagotavljanja  varnosti  cestnega  prometa  policisti  ob  začetku  vsakega
šolskega leta izvajamo ustaljene aktivnosti, s stalno navzočnostjo ob šolah
in  šolskih poteh pa dodatno prispevamo k umirjanju prometa. Ob tem ponovno
opozarjamo,  da  naj  bo skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti, še
toliko večja (več v nadaljevanju).


*  Šolske  počitnice se iztekajo in že čez nekaj dni se začenja novo šolsko
leto  2018/19, ko bomo septembra na cestah, predvsem pa v bližini vrtcev in
šol,  ponovno  srečevali  večje število otrok. Tudi letos se bodo mnogi med
njimi  v šolske klopi podali prvič, zato velja posebej opozoriti, da zlasti
ti otroci ne poznajo vseh nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski
poti  v  vsakdanjem prometu. Da bi bila njihova pot v šolo varna, bo od 27.
avgusta do 9. septembra potekala preventivna akcija »Začetek šolskega leta«
in  bo  namenjena varni vključitvi otrok v promet, ki jo vodi in koordinira
Agencijaza             varnost            prometa            (
https://www.avp-rs.si/vedno-ustavite-pred-prehodom-za-pesce/).    Policisti
bodo  v  prvih  šolskih  dneh  šole  izvajali  poostren nadzor hitrosti ter
preverjali  tehnično  brezhibnost  avtobusov in drugih vozil, s katerimi se
otroci  prevažajo  v  šolo,  pozorni  pa  bodo tudi na opremljenost otrok z
rumenimi ruticami in odsevnimi telesi (več tudi na spletni strani Policije:
https://www.policija.si/index.php/sl/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/94192-skupaj-poskrbimo-za-varno-pot-v-olo-
).  Policisti Policijske uprave Nova Gorica zato opozarjamo vse voznike oz.
udeležence  v cestnem prometu, naj bodo še posebej pozorni v bližini vrtcev
in šol ter krajev, kjer se otroci zadržujejo.

Otroci   in  mladoletniki  sodijo  v  skupino  t.i.  »šibkejših«  prometnih
udeležencev   in   se  v  prometnih  nesrečah  zelo  redko  pojavljajo  kot
povzročitelji prometnih nesreč. Vsi vozniki motornih vozil kot udeleženci v
cestnem  prometu se morajo zavedati, da so otroci v prometu nepredvidljivi,
da si prometne predpise pogosto razlagajo po svoje, prav tako pa ne zmorejo
pravilno  oceniti  hitrosti  in  oddaljenosti  bližajočega  se vozila. Zato
morajo  biti  deležni  v  cestnem  prometu  posebne  pozornosti  preostalih
udeležencev,  starši  pa  se  morajo  zavedati,  da  se  otroci  v  prometu
zgledujejo  po starejših; zaradi slabšega predvidevanja razmer v prometu in
ocenjevanja hitrosti vozil so pogosto udeleženi kot oškodovanci v prometnih
nesrečah.

Policisti  v  začetku  šolskega  leta  tudi  poostreno  nadziramo  tehnično
brezhibnost  vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne
opreme  za  privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v
šolo. Ob začetku šolskega leta policisti za starše prvošolčkov pripravljajo
tudi predavanja o prometni varnosti. Učencem predavajo o prometni vzgoji in
jih  spremljajo  po  šolskih  poteh,  jim svetujejo in jih učijo o pravilni
udeležbi  v prometu, ob tem pa opozarjajo na potencialne nevarnosti (več na
naslednji               spletni               strani              policije:
http://www.policija.si/index.php/preventiva-/prometna-varnost-category-blog/63645-varna-pot-v-olo-in-domov
).  Poleg  tega  policisti  tudi  med  šolskim letom preverjajo brezhibnost
avtobusov  za prevoz otrok na izlete ter kontrolirajo njihove voznike (npr.
preverjanje  počitka  pred  vožnjo,  psihofizično  stanje voznika, kontrola
dokumentov).  Precej  pozornosti  posvetijo  tudi  nadziranju organiziranih
šolskih prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši.
Pri  izboljševanju  prometne  varnosti policisti sodelujejo tudi z mentorji
prometne vzgoje in vodstvi šol, pa tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov.


V  okolici  šol  in  vrtcev  bodo  policisti  v prvih šolskih dneh tako kot
prejšnja  leta  izvajali poostren nadzor prometa (kontrola oz. ugotavljanje
prekoračitev  največjih  dovoljenih  hitrosti,  umirjanje  prometa, uporaba
varnostnega  pasu,  vožnje  pod vplivom alkohola …), še posebej med prihodom
učencev  v  šolo  (vrtec) in odhodom domov. V tem času policisti preverjajo
varno  hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost otrok z odsevnimi telesi
za  večjo  varnost  ob zmanjšani vidljivosti, opremljenost učencev 1. in 2.
razreda  z  rumenimi ruticami, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem
in  koles  z  motorjem,  s  katerimi  se vozijo otroci in mladoletniki. Med
drugim  bodo  policisti  redno  preverjali  tudi pravilno uporabo varnostne
čelade,  pri  čemer  velja opozoriti tudi na dejstvo, da so bile pred dvema
letoma  sprejete  določene  spremembe  oz.  novosti  na  področju  prometne
zakonodaje  (sprememba  Zakona  o  pravilih  cestnega  prometa  in Zakona o
motornih  vozilih) in se nanašajo na udeležbo v prometu s kolesi in mopedi.
Zakonske   spremembe  zagotavljajo  višji  standard  varnosti  voznikov  in
potnikov  na  kolesih,  kolesih  s  pomožnim  motorjem  in mopedih, katerih
konstrukcijsko  določena  hitrost  ne  presega 25 km/h. Voznik in potnik na
kolesu  morata  imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno
pripeto  zaščitno  kolesarsko čelado. V primeru neuporabe oz. neupoštevanja
te  zakonske  določbe  je  predvidena  globa oz. denarna kazen v višini 120
evrov  (po določilu 34. člena Zakona o pravilih cestnega prometa). Sicer pa
pri  prekrških,  v  katerih  so  udeleženi  otroci,  policisti  ugotavljajo
odgovornost  tistih  (starši,  skrbniki, rejniki), ki so dolžni skrbeti ali
izvajati  nadzorstvo  nad  otrokom  ali  mladoletnikom, ko je ta udeležen v
cestnem prometu (po 7. členu Zakona o pravilih cestnega prometa) za otroka.

Prav  tako  morata  imeti, ne glede na starost, med vožnjo ustrezno pripeto
homologirano  zaščitno  motoristično  čelado  ali  kolesarsko  čelado, tudi
voznik  in  potnik  na  mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne
presega 25 km/h. (več o novostih oz. spremembah navedene zakonodaje tudi na
spletni     strani     Javne    agencije    RS    za    varnost    prometa:
https://www.avp-rs.si/priceli-veljati-noveli-zprcp-c-zmv-b/).

Z  zgoraj  opisanimi  preventivnimi  nasveti  in  ukrepi  želimo  policisti
Policijske uprave Nova Gorica zagotoviti večjo varnost otrok na poti v šolo
in domov. Aktivnosti, v katere bodo vključene tudi druge različne službe in
organizacije,  potekajo pred začetkom šolskega leta in nato preko celotnega
šolskega leta.

...................................................................................................................................................................
Po  statističnih podatkih se je na območju PU Nova Gorica od 1. januarja do
vključno  23.  avgusta 2018 zgodilo skupno 541 (v enakem obdobju 2017=561 )
oz.  za 3,6 odstotkov manj prometnih nesreč. V omenjenih prometnih nesrečah
je  5  oseb  (v enakem obdobju 2017=7 ) izgubilo življenje, 29 oseb (50) je
utrpelo hude telesne poškodbe, 169 (195) oseb pa lahke telesne poškodbe.

Letos  smo  v  navedenem  časovnem  obdobju  obravnavali  19 (21) prometnih
nesreč,  v katerih je bilo udeleženih 12 (9) otrok in 9 (13) mladoletnikov.
Med  vsemi  udeleženimi  otroci  in  mladoletniki  jih je 9 (12) povzročilo
prometno nesrečo.
...................................................................................................................................................................

Preventivni nasveti za večjo varnost otrok ob začetku novega šolskega leta

*  Osebe,  ki  prevažajo  otroke,  morajo  poskrbeti,  da  bodo  otroci in
mladoletniki  pri  prevozu dosledno zavarovani z varnostnimi pasovi. Mlajše
oziroma  manjše  otroke  morajo  starši   prevažati  na  način, da so le ti
zavarovani  z  zadrževalnim  sistemom  primernim  otrokovi telesni rasti in
telesni masi.

* Otroci naj vstopajo v avto in izstopajo iz njega na desni strani, saj  je
ta  obrnjena  k  pločniku  oziroma  stran od prometa. Vozniki, ki prevažajo
otroke  v  šolo  in  iz  nje,   naj  ustavljajo vozila na za to predvidenih
mestih. S tem preprečimo, da otroci ne stečejo iz avta neposredno na cesto.

* Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov
spremstvo  polnoletne osebe, razen če v šolo prihajajo v območju umirjenega
prometa  in  v območju za pešce, vendar morajo starši to dovoliti. Sicer pa
so lahko spremljevalci tudi otroci, starejši od 10 let, in mladoletniki, če
to   dovolijo   otrokovi  starši  oz.  skrbniki.  Otroci  lahko  samostojno
sodelujejo  v  cestnem  prometu  šele,  ko  se starši prepričajo, da otroci
razumejo  nevarnosti  in  so  seznanjeni  s prometnimi razmerami. Prečkanje
vozišča je najbolj varno na označenem prehodu za pešce. Ob začetku šolskega
leta  policisti  za prvošolčke in njihove starše pripravljajo tudi različna
predavanja na temo prometne varnosti. Učencem predavajmo o prometni vzgoji,
jih  spremljajo  po  šolskih  poteh,  jim svetujemo in jih učijo o pravilni
udeležbi  v  prometu  ter opozarjajo na morebitne nevarnosti. Učencem prvih
razredov  v  okviru projekta razdelijo tudi pobarvanke Varno na poti v šolo
in  domov,  s  katero  je spoznavanje prometnih pravil in učenje pravilnega
ravnanja  v  prometu  zanimivejše in predvsem bolj učinkovito (pobarvanka s
preventivno vsebino Varno na poti v šolo in domov za najmlajše na naslednji
spletni                           strani                          Policije:
http://www.policija.si/images/stories/Publikacije/PDF/PobarvankaVarnoVSolo.pdf
).

*  Starši naj opozorijo otroke, da morajo vedno počakati avtobus na posebej
označeni  avtobusni  postaji.  Pred  vstopanjem  v  vozilo  morajo  potniki
počakati, da se avtobus popolnoma ustavi.

*  Pri  vstopanju  in  izstopanju  otrok je potrebno opozoriti, da je vsako
prerivanje prepovedano in nevarno.

*  Vožnja  mimo,  na vozišču ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za
prevoz  skupine  otrok  in  ima  vključene  varnostne utripalke, ker otroci
vstopajo  ali  izstopajo,  ustavljeno  na smernem vozišču, je za vozila, ki
vozijo  po  istem  smernem  vozišču, ni dovoljena. Vozniki vozil, ki vozijo
mimo  po  smernem  vozišču  za vožnjo v nasprotni smeri, pa morajo voziti z
zmanjšano  hitrostjo  in  posebno previdno ter po potrebi ustaviti vozilo
(določilo 4. odstavka 91. člena Zakona o pravilih cestnega prometa).


Policisti  v  mesecu avgustu skupaj z vodstvi šol pregledujejo okolice šol,
ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh, skupaj z vodstvi šol pa
tudi  načrte  varnih šolskih poti. Skupaj s Sveti za preventivo in vzgojo v
cestnem  prometu pa so se med drugim dogovorili o načinu varovanja otrok na
šolskih  poteh,  o vključevanju drugih organizacij in prostovoljcev (npr. z
avtomoto  društvi, združenji šoferjev in avtomehanikov, občinskimi sveti za
preventivo  in  vzgojo  v  cestnem  prometu …),  ki  bodo skupaj s policisti
skrbeli  za  varnost otrok na šolskih poteh. Policisti bodo v prvih šolskih
dneh  tako  kot  drugod  po  Sloveniji prisotni na roditeljskih sestankih s
starši,  kjer  bodo  učiteljem  in staršem pomagali pri seznanjanju otrok z
varnimi potmi v šolo in iz nje.

Prometna  kultura  je  del  splošne  človekove  kulture, ki jo oblikujemo v
dolgotrajnem  procesu,  ki  se  prične  že  v  mladosti.  Zato bodimo zgled
najmlajšim in tako prispevajmo k večji varnosti nas in naših otrok.