Javni razpis za izvedbo del 3. in 4. sklopa Čezmejnega parka Soča-Isonzo

datum: 16.06.2021

kategorija: Ali ste vedeli?

EZTS GO je objavil javni razpis za izvedbo del 3. in 4. sklopa Čezmejnega parka Soča-Isonzo.

 

Gre za javni razpis o raziskavi trga z namenom oblikovanja seznama gospodarskih subjektov, ki se jih bo povabilo k sodelovanju v postopku za dodelitev del za izvedbo kolesarske proge in pešpoti vzdolž reke Soče in meje, ki bo izvedena v okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« - sklop 3 in 4 - projekt v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciran v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«.

Gradivo je na razpolago v razdelku »Transparentna uprava / Razpisi in objave« na spletni strani EZST GO.

 

Rok za oddajo prijav: 16. junija 2021 ob 12. uri. Prijave sprejemajo samo po elektronskem sistemu naročanja.