Sestanek mestne občine Nova Gorica in krajevne skupnosti Nova Gorica

Datum: 23.04.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

V petek, 15.3.2002, je v prostorih KS Nova Gorica na pobudo župana MONG za reševanje aktualnih problemov in na povabilo predsednika KS Nova Gorica Otona Mozetiča potekal sestanek med KS Nova Gorica in Mestno občino Nova Gorica, ki so se ga udeležili župan, Črtomir Špacapan, s sodelavci za posamezna področja in pri točki o poletni sceni trije stanovalci bloka Kidričeve 18 (ga S.Pavlica, g. R.Prinčič in g. J.Križaj).

Uvodoma so se pogovarjali o že znani problematiki študentske poletne scene v organizaciji KGŠ, ki poteka v poletnem času med občinsko stavbo in banko Novo KBM. Stanovalci so izrazili bojazen pred nadaljevanjem s preglasnimi koncerti, ki naj bi po njihovih besedah trajali dolgo v noč. Opozorili so tudi na neukrepanje s strani policije, ko pride do kršitev časa obratovanja in na nevzdržne razmere, kot so dejali, v katerih se znajdejo v nočnem času ob koncih tedna poleti. Oton Mozetič, predsednik KS Nova Gorica, jih je uvodoma pozval k strpnemu in skupnemu reševanju problemov. Župan je stanovalcem posredoval predlog novega vodstva KGŠ-a, po katerem naj bi se poletno sceno preoblikovalo z dogovorom o standardu in načinu izvajanja koncertov. Župan je povedal, da naj bi v letošnjem letu uredili trg na katerem se odvija poletna scena, v skladu z razgovori s študenti premestili oder in ga obrnili v koridor med banko in občinsko stavbo, glasne prireditve (npr. rock koncerte), pa naj bi prenesli v Mostovno, ki bo odprta v mesecu maju. S tem je stanovalcem odgovoril tudi na njihov očitek, da je obljubil, da se bo koncerte preneslo v Mostovno, pa s tem ni bilo nič, kot so navajali stanovalci. Glede nadzora nad spoštovanjem obratovalnega časa, je župan stanovalcem pojasnil, da sam ne more ukrepati, ker to ni v njegovi pristojnosti. Zato so vsi skupaj, župan, predsednik KS in stanovalci enotno sprejeli, da predsednik KS skliče še en sestanek, na katerega povabi novo vodstvo KGŠ, načelnika policije, župana in stanovalce, kjer se bodo skupno dogovorili o načinu izvajanja poletne scene in o spoštovanju tega dogovora.Nato je Oton Mozetič, predsednik KS Nova Gorica, poročal o nezadovoljstvu krajanov na Pristavi v zvezi s cesto čez Kostanjevico, češ da je preozka, da bi jo morali modernizirati in nameniti za dostope prebivalcev do svojih domov. Župan je povedal, da je veliko vlaganje v to cesto nesmiselno, ker ta cesta ne bo nikoli zelo prometna. Poleg tega župan predvideva, da se bodo z vstopom Slovenije v Evropsko zvezo popolnoma spremenili prometni tokovi. Zato je predlagal, da Oddelek za infrastrukturo MONG preuči možnosti za primerno ureditev te ceste. Glede kanalizacije na poti na Pristavo, je Janez Korošec, načelnik Oddelka za infrastrukturo MONG, povedal, da je že v delu projekt za omenjeno kanalizacijo. Glede pritožb krajanov glede varnosti na Streliški ulici, pa so sprejeli odločitev, da pred Dijaški dom postavijo ležeče policaje iz asfalta.


< Nazaj na seznam