18. seja skupščine ZMOS v Kromberku

Datum: 26.04.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Na Gradu Kromberk pri Novi Gorici je v sredo, 26. aprila 2017, potekala seja Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki ji predseduje novogoriški župan Matej Arčon. Na seji, kjer je bila prisotna večina županov oziroma podžupanov mestnih občin, je bilo potrjeno letno poročilo ZMOS za leto 2016. Pomemben del aktivnosti v preteklem letu je predstavljalo vzpostavljanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb, v okviru katerega so mestne občine upravičene do 139 milijonov evrov nepovratnih kohezijskih sredstev in kjer ZMOS nastopa v vlogi posredniškega organa za izbor operacij. ZMOS bo po uspešnem ustavnem sporu v kratkem pridobil tudi status reprezentativnosti, še naprej pa bo zagovarjal interese mestnih občin pri pripravi sprememb zakonodaje, posebej na področju financiranja občin kot tudi na drugih področjih.

Skupščina ZMOS je razpravljala tudi o predlogu za združitev vseh treh združenj občin (Skupnost občin Slovenije – SOS, Združenje občin Slovenije – ZOS in ZMOS). Mestne občine so izrazile jasno stališče, da bi interese lokalne samouprave v odnosih z državo najbolj uspešno in učinkovito zastopalo enotno združenje občin. Ker pa zaradi nasprotovanja ZOS v danem trenutku še niso izpolnjeni vsi pogoji za združitev v eno organizacijo, so se mestne občine odločile, da bodo izstopile iz preostalih dveh združenj in delovale le v okviru ZMOS. Ne glede na to pa si bodo še naprej prizadevale za tesno sodelovanje s preostalima združenjema, kakor tudi za končno združitev v enotno združenje občin. Prvi korak k temu je že zagotovitev skupne pisarne, ki bo v prostorih Mestne občine Ljubljana.

Izjava za medije - Skupščina ZMOS.pdf

 

Foto: Mateja Pelikan

 


< Nazaj na seznam