Znani rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018

Datum: 11.05.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Tudi v letu 2018 je Mestna občina Nova Gorica objavila javni razpis za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture, s katerim spodbuja razvoj dejavnosti in nudi finančno podporo izvajalcem programov tehnične kulture. 

V ta namen je predvidela proračunska sredstva v višini 54.000 €, s katerimi se bodo sofinancirali programi tehnične kulture, ki omogočajo zlasti mladinsko raziskovalno delo, poletne šole in delavnice, mladinske raziskovalne tabore, tekmovanja iz znanj, srečanja mladih tehnikov, tehnično vzgojo, usmerjeno v dvig tehničnega znanja in kulture, širjenje in popularizacijo znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi ter dvig tehnične kulture med prebivalci nasploh, načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje tehnične dediščine ter organizacijo in udeležbo na tekmovanjih iz področij tehnične kulture. 

Temeljni cilj programov tehnične kulture je slediti razvoju in prispevati k boljši seznanjenosti in tehnični izobraženosti ter usposobljenosti čim širše populacije. Posebej so programi namenjeni otrokom in mladini, saj jih spodbujajo in usmerjajo k inovativnosti, ustvarjalnosti, raziskovanju, odkrivanju ter uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj.

Na letošnji razpis se je odzvalo devet prijaviteljev. Razpisne pogoje so izpolnjevali vsi, tako da bodo razpisana sredstva za leto 2018 v celoti razdeljena med vseh devet prijaviteljev. 


< Nazaj na seznam