Predstavitev izvedbe kolesarskega omrežja v Novi Gorici s poudarkom na kolesarski in peš povezavi ob Kornu

Datum: 21.09.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Mestna občina Nova Gorica v prihodnjih letih na območju Nove Gorice načrtuje vzpostavitev kolesarskega omrežja, za kar je pridobila tudi evropska sredstva. Kolesarsko omrežje, ki ga načrtujemo znotraj širšega mestnega območja in njegovega zaledja, bo še bolj povezano in kolesarjem prijazno. Z novimi kolesarskimi potmi se bo obenem povečala prometna varnost in privlačnost ter udobnost uporabe kolesa. Za slednje bomo poskrbeli z dodatnimi parkirnimi mesti za kolesa in novimi kolesarnicami, sistem izposoje koles pa bomo nadgradili in skušali širše zastaviti na način, ki bo kolesarjem dostopnejši. 

Vse, ki se želite seznaniti, katere odseke mestna občina načrtuje izvesti v naslednjih treh letih, vas vabimo na srečanje, ki bo v sredo, 26. septembra 2018, med 16.30 in 19.00 v avli Osnovne šole Frana Erjavca v Novi Gorici. 

Poseben poudarek bo posvečen predvideni ureditvi dela trase kolesarske steze ob Kornu. Sledila bo vodena razprava, v kateri bodo udeleženci lahko predstavili svoje pomisleke ter predloge za dodatne rešitve, ki bi še izboljšale kakovost trase in prostora ob trasi ter kakovost bivanja stanovalcev.

 

 


< Nazaj na seznam