Udeležili smo se konference Mreže mest v Milanu


Datum: 06.12.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

V okviru projekta URBiNAT so se predstavniki Mestne občine Nova Gorica udeležili konference Mreže mest, ki je potekala od 27. do 29. novembra v Milanu. Predstavniki mest iz Evrope, Severne in Južne Amerike, Avstralije in Azije so se sestali z namenom, da skupaj iščejo sonaravne in trajnostne rešitve proti podnebnim spremembam v naših okoljih. Konferenca je bila tako priložnost za izmenjavo informacij o problemih, s katerimi se soočamo posamezna mesta, ter za seznanitev z dobrimi in uspešnimi praksami iz tujine. 

Na konferenci so posebno pozornost namenili zelenim površinam v urbanih okoljih in dejstvu, da jih pogosto ne znamo ustrezno vrednotiti, čeprav na globalnem nivoju vendarle vse bolj pridobivajo na pomenu. Mesta se tako čedalje bolj zavedajo, da s krepitvijo naravnih danosti prispevajo tudi k zmanjšanju podnebnih sprememb. Te smernice zasleduje tudi Mestna občina Nova Gorica, ki bo v sklopu projekta URBiNAT zeleno komponento skušala čim bolj izpostaviti in ovrednotiti preko različnih akcij osveščanja in obveščanja, pa tudi z neposrednim vključevanjem javnosti. 

Projekt URBiNAT temelji na sonaravnih in trajnostnih načelih ter na inovativnem in na naravi osnovanem prostorskem načrtovanju. V projektu sodeluje mreža strokovnjakov, ki skupaj iščejo ustrezne rešitve ter z izmenjavo izkušenj in znanj posamezne preverjene metode skušajo prenesti v druga okolja. V Mestni občini Nova Gorica bomo pilotni projekt izvajali na območju vodotoka Koren. S pomočjo naravnih rešitev in zelene infrastrukture bomo do leta 2023 izvedli pilotne aktivnosti, ki bodo prostor ob Kornu oživile in ga povezale z urbanim delom Nove Gorice.

 

 


< Nazaj na seznam