Javno naznanilo Agencije RS za okolje: prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici

Datum: 07.01.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Agencija Republike Slovenije za okolje je 17. decembra 2018 izdala javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici z vsemi pripadajočimi objekti.

Agencija RS za okolje v postopku presoje vplivov na okolje javnosti zagotavlja vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju ter omogoča izražanje mnenj in dajanje pripomb. Vpogled v dokumentacijo je zagotovljen od 20. decembra 2018 do 18. januarja 2019 na sedežih

Upravne enote Ajdovščina (Vipavska cesta 11b, Ajdovščina), Oddelek za okolje in prostor, in sicer
ponedeljek in torek: 8.00-12.00 in 13.00-15.00
sreda: 8.00-12.00 in 13.00-17.00
petek: 8.00-13.00

Upravne enote Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica), Oddelek za okolje in prostor, in sicer
ponedeljek in torek: 8.00-12.00 in 13.00-15.00
sreda: 8.00-12.00 in 13.00-17.30
petek: 8.00-13.00

 

Javno naznanilo Agencije RS za okolje.PDF

 

 


< Nazaj na seznam