Poziv za oddajo predlogov za člana sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica

Datum: 26.06.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Kulturna društva, zvezo kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v Mestni občini Nova Gorica, pozivamo k oddaji predlogov za (enega) člana sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica.   

Svet območne izpostave je posvetovalno telo direktorja JSKD RS za kulturne dejavnosti. Člane sveta imenuje direktor na predlog samoupravnih skupnosti z območja, ki ga pokriva. Mandat traja do 16. 12. 2020 z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Prosimo, da predlogu za člana sveta priložite:   
- navedbo predlagatelja kandidata,   
- osebne podatke kandidata (ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, kraj stalnega bivališča),
- podatke o strokovni izobrazbi kandidata.   


Prosimo, da predloge kandidatov za člana sveta pošljete na elektronski naslov: majda.petejan@nova-gorica.si, najkasneje do 3. julija 2019.  

 

 


< Nazaj na seznam