Od ponedeljka, 16. marca, dalje aktivirana telefonska številka za nujno oskrbo na domu

Datum: 15.03.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus

Za prijavo potrebe po oskrbi z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki, zdravili ter s toplimi obroki za osebe, ki zaradi okužbe ne bodo smele zapustiti stanovanja in se same ne bodo mogle oskrbovati preko pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih, od ponedeljka, 16. marca 2020, dalje Mestna občina Nova Gorica v Štabu CZ vzpostavlja telefonsko številko 05 335 01 07. Namenjena pa je tudi starejšim osebam, ki nimajo druge možnosti oskrbe. Za tovrstno pomoč bo mogoče zaprositi vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 8.00 in 15.00. Klicni center mestna občina organizira skupaj z Občino Brda, zato bodo nanjo lahko klicali občani obeh občin. 

Za vse ostale informacije je na voljo Državni klicni center za informacije o koronavirusu, ki je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 14 04. Tu boste dobili zanesljive informacije vsak dan med 8.00 in 20.00. 

V primeru suma okužbe s koronavirusom so v Zdravstvenem domu Nova Gorica na voljo tri telefonske številke, in sicer: za odrasle od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 20.00 (ob petkih do 15. ure) na tel. številki 051 656 580 ali 051 656 558, za otroke pa med 8.00 in 15.00 na tel. številki 051 656 509. V preostalem času je na voljo dežurna služba (urgenca v šempetrski bolnišnici), ki je dosegljiva na tel. številki 05 330 11 17. 

Občanke in občane v primeru znakov okužbe pozivamo, da ostanejo v domači oskrbi in se poslužujejo telefonskega posveta z osebnim zdravnikom oziroma na zgoraj navedenih telefonskih številkah Zdravstvenega doma Nova Gorica in šempetrske bolnišnice. 

 

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV IN POVRAČILU STROŠKOV

Za potrebe pogodbene obdelave osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem zgoraj opisane oskrbe prebivalstva z najnujnejšo hrano, s higienskimi pripomočki in z zdravili, od občanov, ki bodo zaprosili za tovrstno oskrbo, potrebujemo naslednje osebne podatke: IME IN PRIIMEK, NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA, TELEFON, EMŠO.

S podajo prošnje pri Mestni občini Nova Gorica za izvedbo oskrbe stranka soglaša, da se njeni osebni podatki uporabijo za potrebe dostave naročenih izdelkov ter za potrebe povračila plačil nakupa hrane, higienskih pripomočkov in zdravil ter drugih izdelkov.

Mestna občina Nova Gorica se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen:

  • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Mestne občine Nova Gorica in 
  • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka. 

Zbrane osebne podatke bo Mestne občina Nova Gorica hranila do povračila stroškov oz. do preklica privolitve posameznika.

Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na sedež Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Mestni občini Nova Gorica je doc. dr. Miha Dvojmoč mag. javn. upr., dipl. var, e-naslov: miha.dvojmoc@infocenter.si.

Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

S podajo prošnje Mestna občina Nova Gorica izvede nakup v imenu in za račun stranke. S podajo prošnje stranka tudi soglaša, da bo Mestni občini Nova Gorica povrnila vsa plačila, ki bodo nastala v zvezi z nakupom hrane, higienskih pripomočkov ali zdravil pri dobaviteljih za njene potrebe v času izolacije oziroma karantene kot ukrepa zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Plačila se povrnejo na podlagi računa oziroma zahtevka, ki ga bo stranki izstavila Mestna občina Nova Gorica. Plačila se povrne v celoti po zaključku izrednih razmer, v enkratnem znesku.

 

 

Obvestilo MONG - telefonska stevilka.pdf

 

 

 

 


< Nazaj na seznam