Umik vseh ljudi s športnih in otroških igrišč ter fitnes naprav na javnih površinah na območju mestne občine

Datum: 17.03.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus

Zaradi neposredne nevarnosti širjenja okužbe z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jo predstavlja uporaba otroških in športnih igrišč ter fitnes naprav na prostem, je poveljnik Štaba CZ Mestne občine Nova Gorica Andrej Biaggio izdal odredbo, s katero se odreja umik vseh ljudi s športnih in otroških igrišč ter fitnes naprav na javnih površinah na območju Mestne občine Nova Gorica. Ta odredba je stopila v veljavo takoj in velja do preklica.

Kdor krši to odredbo, se lahko kaznuje z globo na podlagi drugega odstavka 121. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: »Z globo od 1.000 do 3.000 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki prepreči izvedbo ukrepov ali se ne ravna v skladu z ukrepi, ki jih med vodenjem zaščite in reševanja odredi poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije (1., 3. in 4. odstavek 85. člena).«.

 

 


< Nazaj na seznam