Zaradi bližine Italije župani pričakujejo posebno pomoč

Datum: 24.03.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus

V času, ko vlada pripravlja gospodarske ukrepe, so župani Severno Primorske (Goriške razvojne) regije nanjo naslovili predlog za posebno obravnavo obmejnih območij zaradi odvisnosti od italijanskih potrošnikov, trga in dobaviteljev. Zaradi situacije v Italiji je tukajšnje gospodarstvo še dodatno prizadeto. V regiji pričakujejo posebno obravnavo tako z vidika priprave specifičnih ukrepov kot z vidika višine pomoči, ki se bo dodeljevala posameznim ciljnim skupinam podjetnikov. Ker je Italija najbolj prizadeta država, bo njeno prebivalstvo izgubilo velik delež kupne moči. Zaradi odvisnosti od italijanskega trga bodo naša podjetja tudi počasneje okrevala.

Obseg gospodarske škode, ki že nastaja in iz dneva v dan narašča, bistveno presega zmogljivosti posamezne občine za pomoč gospodarstvu. Novogoriški župan dr. Klemen Miklavič zato poudarja: »Utopično je pričakovati, da ima občina dovolj virov in kapacitet ter da se bo zgolj z občinskimi ukrepi kaj rešilo. Podjetja, samostojni podjetniki in druge gospodarske dejavnosti bodo potrebovali odločne ukrepe in zajetno finančno pomoč države in morda Evropske unije.«

Tako v mestni občini kot v ostalih občinah Severno Primorske (Goriške razvojne) regije pričakujemo tudi ogromen izpad dohodka zaradi zaprtja podjetij na področju igralništva in turizma. Občutno pa bo narasla obremenitev občinskih proračunov s socialno pomočjo. Zagotovo se bo povišalo število oseb v stiski zaradi odpuščanj in pošiljanja na čakanje.

Specifični položaj Severno Primorske (Goriške razvojne) regije ne določajo le bližina meje z Republiko Italijo, živahna medsebojna blagovna menjava, dnevna čezmejna migracija delovne sile, temveč tudi specifika in obseg storitvenih dejavnosti, ki so se v regiji razvile vzporedno z rastočo igralniško dejavnostjo. Poleg tega naša regija beleži velik obseg mikro podjetij. Upravičeno se pričakuje, da bo tudi poslovanje manjših podjetij hudo prizadeto.

Župani vladi predlagajo upoštevanje ukrepov, kot so odpis prispevkov in davkov podjetjem z visokim upadom dohodkov, nadomestilo stroškov dela za enoosebne družbe in samozaposlene, subvencije za plačilo stroškov porabe električne energije in komunalnih storitev za podjetja, oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti države in občin ter upoštevanje upada dohodkov zaradi epidemije pri oceni bonitete poslovanja podjetij. V kolikor bo vlada ustanovila sklad za pomoč oškodovanim podjetjem, predlagajo, da se pomoč v sorazmerno večjem deležu dodeli podjetjem v Goriški regiji.

Pod predlog vladi za posebno obravnavo se je podpisalo vseh 12 županov Severno Primorske (Goriške razvojne) regije. V pogovorih z nekaterimi župani obalnih občin velja vladi priporočilo tudi za občine Južne Primorske regije, saj je tudi ta del države izpostavljen enakim razmeram.

 

 

 


< Nazaj na seznam