NOVOSTI: OMEJITEV GIBANJA – Kaj lahko počnemo in česa ne

Datum: 30.03.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus

Zaradi nespoštovanja omejitev ponekod po državi je Vlada RS zaostrila ukrepe in omejila gibanje znotraj občine. Po novem Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin so mogoče dodatne omejitve znotraj občine, ki jih sprejme župan. V kolikor bo občinska civilna zaščita ugotovila, da na terenu občani ne spoštujejo ukrepov, bo župan na osnovi odloka sprejel ostrejše ukrepe, s katerimi bo omejil ali prepovedal gibanje na nekaterih območjih znotraj občine. Župan dr. Klemen Miklavič posebej poziva vse občane, naj ne izvajajo adrenalinskih športov, kot so jadralno padalstvo, downhill kolesarjenje, plezanje ipd. To početje je tvegano in v primeru poškodb po nepotrebnem obremenjuje zdravstveno osebje bolnišnice. Če ljudje tega ne bodo spoštovali, bo župan primoran zapreti območja adrenalinskih športov v občini. Zato sporoča: »Držimo se ukrepov, da ne bodo potrebne dodatne prepovedi!«

Po sprejetju novega odloka se med prebivalci pojavljajo vprašanja glede izvajanja odloka v praksi, zato navajamo nekaj pojasnil: 

Ali lahko grem na sprehod? 
DA, posameznik se lahko rekreira, družina lahko gre na sprehod, vendar zgolj znotraj občine stalnega ali začasnega bivališča. Skupaj se lahko sprehajajo člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Pri tem morajo zagotoviti varno razdaljo do gibanja drugih. 

Posebej pozivamo občane, da se izogibajo mimoidočim in da se ne zaustavljajo na klepetih. 

Ali se lahko družim na prostem s prijatelji in sorodniki? 
NE. Druženje je na prostem prepovedano. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem še naprej dovoljuje skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin. 

Ali lahko grem kolesarit? 
DA. Vendar zgolj znotraj občine stalnega ali začasnega prebivališča. 

Ali lahko grem v Panovec? 
DA. Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Pri tem je zelo pomembno, da zagotovimo varno razdaljo do gibanja drugih.

Ravno glede gibanja po Panovcu smo na mestni občini prejeli nekaj obvestil občanov, da nekateri ne upoštevajo varne razdalje. Zato bomo okrepili nadzor civilne zaščite v tem mestnem gozdu. 

Ali lahko grem v službo? 
DA. Za posameznike je  gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 

Ali lahko obiščem starše v drugi občini, ki potrebujejo oskrbo in nego? 
DA. Posameznikom je gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljen za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov. 

Ali lahko grem v trgovino brez zaščitne maske? 
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna tudi uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic. 

V katerih primerih lahko zapustim dom in se gibljem na prostem? 
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za: 

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, 
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, 
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev 
 • dostop do storitev za nujne primere, 
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, 
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami

ter za 

 • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, 
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali, 
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, 
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil, 
 • dostop do bencinskih črpalk, 
 • dostop do bank in pošt, 
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 
 • dostop do komunalnih storitev za upravljanje z odpadki, 
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Če teh storitev ni na voljo v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. 

V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča.

Ali se kršitelje kaznuje? 
DA. Vlada načrtuje zvišanje kazni do 4.000 evrov

Kdo izvaja nadzor? 
Izvajanje odloka nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe in policija v okviru svojih pristojnosti, pri nadzoru ji pomaga tudi civilna zaščita. 

Za koga odlok ne velja? 
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. 

Vlada je sprejela tudi nov odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. 
Pri tem velja poudariti, da mora upravnik večstanovanjske stavbe na vidnem mestu, pred vstopom v dvigalo večstanovanjske stavbe, namestiti opozorilo, da uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, zato je potrebno dvigalo uporabljati posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikamo oči, nosu ali ust ter si umijemo roke. 

V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, morajo obveznosti iz tega odloka zagotoviti lastniki v večstanovanjskih stavbah. 

Izvajanje določil tega odloka občinska civilna zaščita še uskljajuje z upravniki. Morda bodo v izvrševanje tega odloka vključeni tudi stanovalci blokov, saj je v danih razmerah težko zagotoviti njegovo izvajanje z obstoječimi viri. 

Vlada je sprejela spremembo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji: po  novem lahko nakup med 8.00 in 10.00 opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice).  Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. 

Na koga se lahko obrnem v primeru dodatnih vprašanj? 
Na Štab CZ Mestne občine Nova Gorica: 05 335 01 07.

Morda boste v teh dneh na terenu srečali pripadnike civilne zaščite. Prosimo, upoštevajte njihova priporočila in navodila.

Najbolj pomembno je sodelovanje med občani in ustanovami, ki skrbijo za uresničevanje ukrepov proti širjenju koronavirusa, saj le s skupnimi močmi lahko rešimo življenja in preprečimo najhujše.

 


 

Ukrepi na državni in občinski ravni se lahko glede na potek epidemije spreminjajo, kar lahko vpliva na zgoraj objavljene informacije. Zato svetujemo, da dnevno spremljate uradne objave Vlade RS in Mestne občine Nova Gorica: www.gov.si; www.nova-gorica.si/koronavirus

 

 


< Nazaj na seznam