Od sobote bo dovoljen dostop do zasebnih zemljišč in objektov v drugi občini ter nekatere športne aktivnosti na prostem znotraj občine bivanja

Datum: 16.04.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus

Vlada RS je s spremembami v Odloku o o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin z dne 15. april 2020 uvedla nekatere spremembe in dopolnitve, ki stopijo v veljavo 18. aprila 2020. V nadaljevanju izpostavljamo novosti.
Celotno besedilo odloka je objavljeno v Uradnem listu RS: UL RS st. 52_15-4-2020.pdf

- Posameznik lahko, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). 

- Posameznikom in skupinam oseb (če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva) je zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti. Pri tem pa posameznikom ni dovoljen dostop do storitev, ki je dovoljen primarno znotraj občine prebivališča, razen če te storitve niso zagotovljene v občini bivališča. V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen z ožjimi družinskimi člani ali člani skupnega gospodinjstva. 

Storitve, primarno dovoljene znotraj občine prebivališča, so:

 • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za upravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
 • dostop do vrtnarij, drevesnic in cvetličarn.


Pri tem gibanju in zadrževanju mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe tega zemljišča ali objekta, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo:
 Izjava.docxIzjava.pdf

Natisnjen obrazec lahko občani dobijo tudi na recepciji Mestne občine Nova Gorica ter ga izpolnijo. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu. 

- Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo dovoljene storitve iz tega odloka, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev. 

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni, in sicer od 400 do 4.000 €.

 

 


< Nazaj na seznam