Prepoved zbiranja nad 50 oseb

Datum: 30.06.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus


Od torka, 30. junija, dalje, velja nov Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji.


Prepovedana so:

- vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 50 ljudi,
- vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih, kar je prepovedano z Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji),
- vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev (torej tudi manj kot 50 ljudi), če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika (varnostne razdalje) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Dovoljena so:

- vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik (varnostno razdaljo) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ.
Dovoli se zbiranje ljudi tudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi (predhodno!) pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna (recimo zbori občanov, političnih strank, itd), se zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Navodila NIJZ:

https://www.nijz.si/sl/proeprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov

Maske in razkuževanje:

Od četrtka, 25. junija, dalje sta pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok.
 


< Nazaj na seznam