Z vidnimi oznakami nivoja vode v strugi k povečanju varnosti na reki Soči pri Solkanu

Datum: 31.07.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: V središču

Današnji sestanek na novogoriški mestni občini je prinesel odločitev, da bodo s  fizičnimi oznakami, ki bodo nameščene v rečno strugo in spremljajočimi večjezičnimi tablami kopalci na reki Soči v Solkanu neposredno v reki vizualno opozorjeni na dvig vodne gladine, ki lahko predstavlja življenjsko nevarnost za kopalce. V ponedeljek si bodo predstavniki Kajak kluba Soške elektrarne, Soških elektrarn Nova Gorica, mestne občine in civilne zaščite skupaj ogledali in določili lokacije za postavitev vidnih oznak s tablami, čemur bo sledila njihova postavitev. Za tehnično pomoč in plačilo izdelave in nameščanja tabel bodo poskrbele Soške elektrarne Nova Gorica. Zbrani na današnjem sestanku na novogoriški mestni občini so bili soglasni, da je to najhitrejši in najučinkovitejši ukrep, ki bo še v tej  kopalni sezoni zmanjšal možnost nesreče na delu Soče v Solkanu. Vendar poudarjamo., da to ni kopališče, zato je  še vedno nujna posebna previdnost kopalcev. Za prihodnjo kopalno sezono pa bodo sprejete omejitve za določene aktivnosti v tem delu Soče v Solkanu v sodelovanju z vsemi vpletenimi deležniki, vključno z domačini, ki se na tem odseku kopajo že vsaj 100 let.

Andrej Humar, predstavnik Kajak kluba Soške elektrarne, in reševalec iz vode, ki je na reki Soči dnevno prisoten, je povedal, da se z nesrečami v  delu reke, kjer so brzice, pri kajak centru v Solkanu srečujejo pri vseh vodostajih. Kot je še pojasnil, pa sta zadnji dve utopitvi v tem delu reke povezani z dvigom vodostaja, ki je presenetil plavalca in ga odnesel na brzice kajakaške proge. Pojasnil je, da bi ukrep postavitve vidne označbe meje, ko se vodostaj dvigne in kopanje ni več varno, bistveno pripomogel k večji varnosti, poleg tega je ta ukrep možno izvesti relativno hitro. Dodal je še, da se nesreče na brzicah dogajajo tudi, ko so zapornice spuščene.

Zbrani so obravnavali tudi namestitev zvočnih signalov, kar pa bi vzelo več časa, da bi dobili zanesljivo tehnologijo, poleg tega bi jih bilo potrebno uskladiti z zvočnimi signali, ki so že v uporabi, in opozarjajo na naravno katastrofo na reki (poplave).

Barbara Breznik z Ministrstva za okolje in prostor je povedala, da gre pri Kajak centru v Solkanu za območje kopalnih voda po opredelitvi agencije ARSO. Kopalne vode pomenijo območje, kjer se kopa večje število ljudi in se nadzira mikrobiološka ustreznost za kopanje.

Andrej Humar je povedal, da so pred dnevi na tem območju beležili več kot 700 obiskovalcev in da se je v zadnjih letih zaradi ureditve kajak centra, kajakaških tekmovanj, bara in ureditve kolesarske poti ob reki Soči bistveno povečal obisk na območju. Predvidevamo, da bo prihodnje leto, ko bo na tem delu postavljena brv čez reko Sočo v okviru projekta Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje "Isonzo - Soča", ta obisk še večji. Poudaril je, da domačini razmeroma dobro poznajo pasti in nevarna območja reke in se na tem območju dnevno kopajo, večje težave pa imajo obiskovalci iz ostalih slovenskih krajev in tujci, ki nevarnosti kljub opozorilnim tablam ne zaznajo.

Župan dr. Klemen Miklavič ob današnjem sestanku izpostavlja; "Te nesreče nam kažejo, da pri zakonodaji glede jezov hidroelektrarn nekaj manjka. Nakazuje se, da moramo zakonsko urejati varnost v okolici jezov hidroelektrarn v primeru kopalnih voda, kajti vse več ljudi obiskuje naše reke in jezera. Zato bomo k temu pozvali tudi Holding slovenskih elektrarn in Ministrstvo za okolje in prostor, naj sprejmejo ustrezne ukrepe in predpise, ki bodo veljali za celo državo."  

Za skupno mizo so na povabilo župana dr. Klemna Miklaviča danes sedli: predstavnika Soških elektrarn Nova Gorica  tehnični direktor Rajko Volk in direktorica razvoja mag. Alida Rejec,  Barbara Breznik z Ministrstva za okolje in prostor, predstavnik Kajak kluba Soške elektrarne Andrej Humar, Igor Podobnik, DRSV, vodja Sektorja območja Soče, vodja Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica Samo Kosmač, poveljnik Štaba CZ MO Nova Gorica Andrej Biaggio, vodja Službe za okolje in prostor mestne občine Vanda Mezgec in po telefonski zvezi Simon Vendramin, poveljnik poklicne Gasilske enote Nova Gorica.

 


< Nazaj na seznam