Novi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa

Datum: 09.10.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus

Bistvena sprememba je ta, da zbiranja nad deset ljudi ni več.

Je pa dovoljeno zbiranje do 500 oseb v primeru organiziranih predstav, kulturnih predstav, skupščin družb itd., pod pogojem, da organizator oziroma sklicatelj pridobi pozitivno mnenje NIJZ-ja.

Druga bistvena sprememba je, da je za vse te prireditve nad deset oseb – torej tudi za tiste, ki imajo dovoljenje NIJZ-ja in ki jih je skladno s tem odlokom možno organizirati, od danes od polnoči naprej prepovedana kakršnakoli strežba hrane, pijače ali česarkoli drugega.

Z dovoljenjem NIJZ-a sicer lahko imate poroko, a na njej ne sme biti hrane in pijače. 

Hrano in pijačo se po novem v gostinskih lokalih lahko streže le gostom, ki sedijo, pri čemer mora biti med osebami 1,5 metra razdalje, izjema so osebe iz istega gospodinjstva.

Drugi del omejitev se nanaša na število oseb v prostoru, kjer se ponujajo storitev, in sicer 1 oseba na 20 kvadratnih metrov.

Organizirane vadbe bodo še vedno dovoljene, ampak prav tako z največ 10 osebami. 

Ukrepi so povzeti po novih odlokih, ki ju je danes Vlada Republike Slovenije objavila v Uradnem listu:

začasni splošni omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2440/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-prometa-posameznih-vrst-blaga-in-izdelkov-v-casu-zbiranja-ljudi); spremembah in dopolnitvah odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2441/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji).


< Nazaj na seznam