Potek projekta PEC Nova Gorica – Kromberk

Datum: 13.10.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: V središču

V Kromberku, med trgovskim centrom Merkur in nekdanjim Mipom, bo zrasla nova Poslovno-ekonomska cona Nova Gorica - Kromberk (PEC). Za odkup zemljišč v višini nekaj manj kot dva milijona evrov je mestna občina zagotovila lastna sredstva, vzpostavitev cone v višini tri milijone evrov pa bo financirana iz evropskih. Območje urejanje v okviru investicije mestne občine obsega 4,7 ha površin. Konkurenčne prednosti poslovno-ekonomske cone so strateška lega z odlično prometno povezavo, velikost in prilagodljiva zasnova, ki omogoča inventivno načrtovanje in gradnjo poslovnih objektov. Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril podžupan Sašo Kogovšek, že zdaj obstaja večji interes podjetij za cono, kot je na voljo prostora. Novogoriška mestna občina na projektu dela pospešeno, 25. septembra je na Upravno enoto v Novi Gorici vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Vsa podjetja, ki si želijo vstopiti v to cono, se bodo za to lahko še prijavila. 

Projekt ureditve Poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk je mestna občina uspela uvrstiti med projekte državnega pomena. Ko je že zgledalo zelo slabo, da bo projekt padel v vodo zaradi uradniških zapletov, je Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom ministra mag. Andreja Vizjaka poskrbelo za spremembo zakonodaje. S tem je bil postopek presoje vplivov na okolje, ki se je začel voditi skupaj s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja v okviru integralnega postopka na Ministrstvu za okolje in prostor, v mesecu avgustu letos ustavljen. S sklepom agencije ARSO je odločeno, da presoja vplivov na okolje za PEC ni več potrebna. To pa ne pomeni, da projekt ni naravi prijazen, saj je mestna občina že predhodno pridobila vsa potrebna soglasja s področja varstva narave. Tako sta ustrezno zaščiteni tudi dve ogroženi vrsti žab: laška žaba in hribski urh.

25. septembra je mestna občina tako lahko vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravno enoto Nova Gorica, zdaj tečejo zakonski roki. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno v decembru. Vzporedno je naročena že PZI dokumentacija (projekt za izvedbo). Do konca leta 2020 bo tako mestna občina oddala popolno vlogo za pridobitev sofinanciranja vključno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma na  Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kjer bodo potrjevali vlogo o sofinanciranju. Predvideva se, da bo mestna občina najkasneje v februarju 2021 pridobila Odločitev o podpori – odobritev sofinanciranja z evropskimi in državnimi sredstvi, kar bo zelena luč za objavo javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del. Dr. Klemen Miklavič je izpostavil cilj mestne občine, da bo se bo cona začela polniti že leta 2021. Vzporedno bo mestna občina pripravila vse potrebno za izbor podjetij.

Župan  je poudaril: "Doslej smo informativno zbirali interes podjetij za novo cono z namenom poročanja ministrstvu, saj smo morali izkazati interes gospodarstva za cono. Za dejansko vključitev v cono pa je še vse odprto in se bodo podjetja za to lahko šele prijavila. To bo sicer relativno majhna cona glede na potrebe gospodarstva pri nas in bo neke vrste premostitvena. Kaže namreč, da smo v Novi Gorici atraktivni za podjetja. Zato se že oziramo naprej, na naslednjo cono, ki se bo lahko polnila s poslovno dejavnostjo oziroma investicijami. To je zahodni del, največji del industrijske cone Kromberk, ki bi bila naslednja cona s podjetji.  Na dolgi rok pa načrtujemo povezavo širokega območja spodnje Vipavske doline  v enovito območje, somestno Nove Gorice, Gorice, Šempetra in Ajdovščine, povezano z železnico, delovnimi mesti in s koncentracijo bivalnih območij. "

Fotografija: Leo Caharija

 


< Nazaj na seznam