Obrazložitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (Uradni list RS, št. 152/20), ki je stopil v veljavo danes (24. oktobra 2020)

Datum: 24.10.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus

Z namenom da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, se s tem Odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

V skladu z Odlokom so dovoljene naslednje izjeme:

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,

– lekarne,

– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

– drogerije,

– tržnice,

– prodajalne s hrano za živali,

– program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,

– kmetijske prodajalne,

– drevesnice in vrtnarije

– bencinski servisi,

– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material,

– banke,

– pošte,

– dostavne službe,

– trafike in kioski za prodajo časopisov in revij,

– osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00 ter

– druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

V skladu z odlokom se tako prepove ponujanje in prodajanje vsega blaga in vseh storitev, ki ni navedeno kot izjema. Pri tem gre na primer za nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve (z izjemo knjižnice), storitve bazenov in fitnes centrov, storitve igralnic, storitve gradbenih del, krovska dela, fasaderska dela, prodajalne s pohištvom, specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, kemične čistilnice, storitve na področju dejavnosti higienske nege (frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura), salone za nego psov in mačk ter ostalih živali, avtopralnice, storitve nepremičninskega posredovanja, knjižnice, galerije in muzeji, dimnikarske storitve, storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev, storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo ter tudi vse druge storitve, ki niso izrecno navedene kot izjema.

Pri izjemi prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo živila, in izjemi prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, gre za prodajalne v katerih živila oziroma gradbeno –inštalaterski material predstavljajo več kot polovica asortimenta.

V trgovskih centrih lahko še naprej ostanejo odprte tiste trgovine, katerih delovanje je dovoljeno v skladu s tem Odlokom. Trgovski centri torej delujejo omejeno.

Odlok med drugim dovoljuje ponudbo in prodajo potrošnikom na daljavo (po spletu), kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri tem pa naj se zagotovi dostava blaga potrošniku na dom ali osebni prevzem blaga na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Pri tem je treba tudi dosledno upoštevati vsa priporočila in navodila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Za osebni prevzem blaga se šteje prevzem zapakiranega blaga. Osebni prevzem blaga je dovoljen med 6.00 in 21.00 uro.

Pojma prodaja na daljavo (brezstična prodaja) je opredeljen v Zakon o varstvu potrošnikov kot pogodba, sklenjena na daljavo, med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo. Pri prodaji na daljavo gre zlasti za prodajo preko spleta. Zakon o varstvu potrošnikov določa tudi, da mora podjetje preden sklene pogodbo s potrošnikom zagotoviti informacije glede plačilnih pogojev in na svojih spletnih straneh najpozneje na začetku postopka za naročanje jasno in razločno navesti, ali obstajajo omejitve glede dostave ali oblik plačila.

Dostava blaga na določeno lokacijo je torej možna ob doslednem upoštevanju navodil glede zajezitve epidemije COVID-19, ki so objavljene na spletnih straneh NIJZ in ostalih državnih institucijah.

Z Odlokom se prepoveduje tudi ponujanje storitev neposredno v nastanitvenih obratih (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine) z nekaterimi izjemami, ki veljajo v primeru:

- osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebuje nastanitev,

- potrebe po opravljanju dejavnosti javne službe (policisti, zdravniki, gasilci) v Republiki Sloveniji;

- potrebe tujih državljanov, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, predstavnikov diplomatskih misij ter članov državniških delegacij;

- potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20);

- da nastanitev potrebuje oseba, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena, da v nastanitvenem obratu opravlja zdravstveno dejavnost (ko npr. zdravstveni dom v hotel napotil zdravnike, ki opravljajo v nastanitvenem obratu zdravstveno dejavnost, izven kraja svojega bivališča);

- da nastanitev potrebuje oseba, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena na zdravljenje (oseba z napotnico pride v nastanitveni obrat, ki ima rehabilitacijske programe po operaciji);

- prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v primeru izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene v skladu z določili Zakona o nalezljivih bolezni, kadar se navedena ukrepa iz utemeljenega razloga izvajata v posebej določenem prostoru;

- koriščenja turistično kapaciteto ob uveljavitvi tega odloka.

Odlok ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 omogoča opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave jedi in pijač brez časovne omejitve.

Opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač za osebe, ki so navedene pod izjeme je dovoljeno med 6.00 in 21.00 uro. Prepoved in časovna omejitev opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač ne veljata za dejavnost priprave jedi in pijač v primeru za dejavnost strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) za izjeme, ki so nastanjene v nastanitvenih obratih ter za organizacije, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Pri opravljanju dejavnosti, ki so dovoljene, je potrebno upoštevati vsa priporočila in navodila Ministrstva za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje teh navodil.

Prav tako mora ponudnik blaga in storitev zagotoviti upoštevanje navodil, ki določajo, da se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Pri izvajanju nadzora nad tem ukrepom ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega Odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremenila oziroma odpravila ter o tem obvestila Državni zbor in javnost.

Predlagatelj odloka je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 


< Nazaj na seznam