Odgovori na vprašanja glede prehajanja meje z Italijo

Datum: 28.10.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus

Objavljamo odgovore Službe za odnose z javnostmi Ministrstva za notranje zadeve na vprašanja naših občanov v zvezi s prehajanjem državne meje z Italijo:


Za blago, ki se prevzema v Italiji, je bila pred meseci vplačana ara. Ali jo lahko gre občan iskati? Kaj potrebuje s seboj? V primeru, da blaga ne prevzame, bo ostal brez are.    "Če mu blaga ne morejo dostaviti po pošti, lahko pri prehajanju občin uveljalvlja izjemo v točki 12 4. člena odloka. Uveljavljanje izjeme je treba izkazati z ustreznim dokazilom in lastnoročno podpisano izjavo.
Pravila o prehajanju meje so objavljena na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/, več informacij o omejitvi gibanja pa na https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/."

Ali se lahko iz Nove Gorice v Valdoltro peljemo po italijanski strani? "Če so izpolnjeni pogoji za uveljavljanje tranzita."

Občan je v fazi zaključka nakupa nepremičnine v Italiji. Ali lahko gre v Italijo dokončati posel. Katere dokumente potrebuje, da izkaže nujnost?   "Med trajanjem začasnih ukrepov nakup stanovanja ni izjema za prehajanje med občinami in posledično za prehajanje meje, bi pa to lahko šteli kot nujni primer, če bi se moral nekdo nujno preseliti na primer zaradi menjave stanovanja, če v prejšnjem stanovanju poteče najemna pogodba ali gre za spremembo lastništva. Se bo pa v konkretnih primerih ugotavljalo, ali gre dejansko za eno izmed izjem iz 4. člena odloka."

Ali lahko pride rezident v Italiji na obisk k sinu v Slovenijo, pri čemer sta oba odrasla in polnoletna ter živita v ločenih gospodinjstvih?    "Odlok o omejitvi gibanja dovoljuje prehajanje med občinami zaradi varstva in pomoči osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom. Zgolj obisk ne sodi med izjeme. In če oseba ne sodi med izjeme, ki dovoljujejo prehajanje med občinami, tudi prehajanje državne meje ni mogoče zgolj zaradi obiska."

Ali lahko rezidenti v Italiji pridejo v Slovenijo urejat grobove? 

"To šteje za neodložljivi osebni opravek pod 10. točko 10. člena odloka o prehajanju meje. Oseba mora imeti ustrezna dokazila za prehajane meje in gibanje med občinami.

Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno.Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo (s katerim se prepreči premoženjska škoda). Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva. Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme (npr. položnica o plačilu najema groba), in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. V trenutni epidemiološki situaciji je pomembno, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno."

Več informacij: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/ in https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

 


< Nazaj na seznam