Poziv za prijavo na šolske brezplačne tople obroke

Datum: 06.11.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus

Vse socialno ogrožene učence in dijake oziroma njihove starše, ki imajo prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, pozivamo k oddaji prijave za brezplačni topli obrok v času izobraževanja na daljavo.

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 11. 2020 obveščamo učence in dijake oziroma njihove starše, da bodo v času izobraževanja na daljavo, to je od 9. 11. 2020 dalje, učencem osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica in dijakom, s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, omogočeni brezplačni topli obroki.

Kriteriji za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

- učenci in dijaki morajo imeti prijavljeno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica,
- upravičeni so tisti učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije),
- brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Navodila za prijavo:

- Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Šola za učence in dijake, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanje).

- Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki jo določi občina.
- S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Podrobnosti prevzema obrokov in lokacije prevzema bodo sporočene naknadno, ko bodo šole sporočile podatke o številu obrokov.

 


< Nazaj na seznam