Sproščanje določenih ukrepov

Datum: 06.11.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Koronavirus

Od 6. novembra 2020 dalje se dovolijo naslednje storitve:

 • pedikura, ki je "izjemnega pomena za preventivno nego številnih starejših in preprečevanj kakšnih resnejših stanj pri starejših, ki so na to tudi opozarjali",
 • specializirane otroške trgovine, v katerih se prodaja oprema za male in mlajše otroke ter doječe matere,
 • prodaja blaga, kjer prodajajo v pretežni meri tehnično blago,
 • specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in tehničnih koles,
 • prodajalne pohištva in
 • storitve s področja fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstva in zlatarstva.

Izvajajo pa se lahko le pod naštetimi pogoji:

 • V vseh zaprtih prostorih velja omejitev ali ena stranka na 30 kvadratnih metrov ali pa ena stranka na prostor.
 • V trgovskih središčih sta potrebna ločen vhod in izhod za stranke. Potrebna je tudi redna ventilacija prostorov, kjer se ponujajo blago in storitve.
 • Upoštevati je treba navodila NIJZ-ja.
 • Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti zaščitno opremo, kot to določajo ostala priporočila.
 • Pristojni inšpektor lahko v primeru kršitev omeji ali prepove dejavnost.

Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja šolski zavodi ostajajo zaprti. Pouk se bo v vseh osnovnih, glasbenih in srednjih šolah v naslednjem tednu izvajal na daljavo. Vrtci bodo tudi v prihodnjem tednu na podlagi presoje vrtcev in županov opravljali le nujno varstvo otrok za starše, ki varstva ne morejo zagotoviti na drug način.  

Od 23. oktobra 2020 dalje veljajo novosti pri podeljenih pooblastilih občinskih redarjev, ki so določene v Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) (Ur.l.RS, št.:152/2020, z dne 23.10.2020). Redarji so začasno dobili pristojnosti za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob pri neupravičenem prehajanju meje med občinami in pri nedovoljenem zbiranju ljudi v okviru zakona o nalezljivih boleznih.

Več informacij: https://www.gov.si/novice/2020-11-05-119-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/


< Nazaj na seznam